FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

MEDIACIÓ FAMILIAR. NOVES DATES!!!

Presentació

La mediació familiar és un dels possibles àmbits de la mediació, que permet mantenir vincles i facilitar la comunicació i la confiança. És una bona eina per resoldre problemes que s'originen en el marc de les relacions familiars.

El mediador/a actua com a facilitador/a d'aquest procés de resolució de conflictes, vetllant pel seu legítim funcionament, creant així un espai de diàleg, arribant a acords beneficiosos per ambdues parts i la familia en general.

OBJECTIUS

Capacitar els alumnes per mediar professionalment de manera solvent en casos de conflictes familiars.

PROGRAMA

Sessió 1:

-Principis de la mediació de conflictes

-La mediació com a alternativa als processos judicials, a l'arbitratge i a la conciliació. Avantatges i inconvenients de cada sistema.

-La mediació familiar a Catalunya: l'exercici públic i privat de la professió

-Les habilitats mediadores. El perfil del sociòleg mediador.

 

Sessió 2:

-Característiques particulars de la mediació familiar

-La diversitat de la mediació familiar: parelles, persones grans, herències, fills adolescents i d'altres

-El paper dels psicòlegs en la mediació familiar

-El paper dels advocats en la mediació familiar

 

Sessió 3:

-Casos reals de mediació familiar. Il·lustració en forma de relats de casos mediats. Anàlisi compartida amb l'alumnat

 

Sessió 4:

-Tècniques de mediació. Teoria i pràctica

 

Sessió 5:

-Tècniques de mediació. Teoria i pràctica

 

Sessió 6:

-El seguiment dels casos, elements clau de l'èxit de la mediació familiar. Teoria i pràctica del seguiment

-Tancament del curs

Destinataris

-Mediadors

-Professionals que vulguis aprofundir en la materia

-Qualsevol persona interessada en el tema

 

Aquest curs serveix per acreditar les hores biennals requerides pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

PROFESSORAT

Alba Castellví Miquel: Mediadora, especialitzada en mediació familiar. Sociòloga i educadora.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 23 març de 2018

DATA D'INICI

10 abril de 2018

DATA DE FI

22 maig de 2018

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

200 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

250 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 10 d'abril al 22 de maig, dimarts de 16.00 a 20.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/ Roger de Llúria 155-157, entrl. 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This