ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

OBSERVACIÓ ELECTORAL INTERNACIONAL: FUNCIONS, PRÀCTICA I REPTES (FINALITZAT)

PRESENTACIÓ

L’observació electoral internacional ha jugat un paper cabdal en la consolidació de les transicions a la democràcia a nivell internacional a les darreres dècades. Organismes internacionals com les NNUU, la UE i l’OSCE han contribuït a la seva expansió i professionalització, juntament a organitzacions de la societat civil i assemblees parlamentàries. La seva pràctica ha esdevingut un instrument cabdal de promoció de la democràcia de la política exterior d’un gran nombre d’estats occidentals i d’entitats com la UE, que han vinculat l’ajuda al desenvolupament i els avantatges comercials a la celebració d’eleccions democràtiques. Ara bé, la seva vinculació a agendes polítiques ha portat a qüestionar-ne en determinats casos la utilitat i la imparcialitat.

 

En aquest curs presentarem els conceptes, funcions i evolució de l’observació electoral internacional. Analitzarem la seva pràctica per part d’organismes internacionals i el seu paper en els processos democratitzadors de les darreres dècades. Finalment, abordarem els reptes que afronta en un moment crític per la democràcia al món.

OBJECTIUS

1)      Donar a conèixer les funcions de l’observació electoral internacional dins els processos de transició i consolidació de la democràcia

2)      Familiaritzar els participants amb la metodologia de l’observació electoral internacional i la seva pràctica per part de diferents organitzacions com la UE, l’OSCE i l’OEA

3)      Assenyalar els reptes de l’observació electoral internacional per millorar la seva eficàcia a l’actualitat

PROGRAMA

SESSIÓ 1: INTRODUCCIÓ A LA SESSIÓ ELECTORAL

 

Aproximació a l'observació electoral internacional

  • Antecedents històrics
  • Democràcia i política exterior
  • Observació i assistència electoral
  • L'observació electoral com a instrument de política exterior

 

Les funcions de l'observació electoral

  • El valor afegit de l'observació electoral
  • Observació i transicions a la democràcia
  • Observació i prevenció de conflictes
  • Obsevació i clàusules democràtiques: el cas de la UE


SESSIÓ 2: EL DESPLEGAMENT DE LES MISSIONS D'OBSERVACIÓ ELECTORAL INTERNACIONAL

 

Principis de l'observació electoral

 • La declaració de Principis i el Codi de Conducta
 • Els estàndards internacionals per les eleccions democràtiques
 • Relació entre governs i missions d'observació electoral


Desplegament de les missions d'observació electoral internacional

 • L'observació electoral internacional i l'enfocament del cicle electoral
 • Organismes d'observació electoral
 • Tipus de missions

 

Calendari de les missions d'obsevació electoral internacional

 

Selecció dels observadors


SESSIÓ 3: METODOLOGIA DE L'OBSERVACIÓ ELECTORAL INTERNACIONAL

 

Metodologia de l'observació electoral

 

Sistemes de recollida i anàlisi d'informació

 

Informes i recomanacions


SESSIÓ 4: PRÀCTICA DE L'OBSERVACIÓ ELECTORAL INTERNACIONAL I REPTES DE FUTUR

 

Observació electoral internacional per àrees geogràfiques

 • L'OSCE i els antics territoris soviètics
 • L'OSCE a Europa i EEUU
 • L'OEA a l'Amèrica Llatina

 

Reptes i perspectives de l'observació electoral internacional

 • La regresió democràtica de la darrera dècada
 • El declivi de la promoció de la democràcia a la política exterior

 

Conclusions

 

DESTINATARIS

-Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

Núria Sancho. Politòloga i consultora en afers electorals amb amplia experiència en observació electoral internacional amb la UE, l’OSCE, el Centre Carter i el DIPLOCAT, entre d’altres.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 24 gener de 2018
DATA D'INICI DATA DE FI
31 gener de 2018 21 febrer de 2018
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 200 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 16 hores

Del 31 de gener al 21 de febrer 2018. Dimecres de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web