FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

OBSERVACIÓ ELECTORAL INTERNACIONAL: FUNCIONS, PRÀCTICA I REPTES (FINALITZAT)

Presentació

L’observació electoral internacional ha jugat un paper cabdal en la consolidació de les transicions a la democràcia a nivell internacional a les darreres dècades. Organismes internacionals com les NNUU, la UE i l’OSCE han contribuït a la seva expansió i professionalització, juntament a organitzacions de la societat civil i assemblees parlamentàries. La seva pràctica ha esdevingut un instrument cabdal de promoció de la democràcia de la política exterior d’un gran nombre d’estats occidentals i d’entitats com la UE, que han vinculat l’ajuda al desenvolupament i els avantatges comercials a la celebració d’eleccions democràtiques. Ara bé, la seva vinculació a agendes polítiques ha portat a qüestionar-ne en determinats casos la utilitat i la imparcialitat.

 

En aquest curs presentarem els conceptes, funcions i evolució de l’observació electoral internacional. Analitzarem la seva pràctica per part d’organismes internacionals i el seu paper en els processos democratitzadors de les darreres dècades. Finalment, abordarem els reptes que afronta en un moment crític per la democràcia al món.

OBJECTIUS

1)      Donar a conèixer les funcions de l’observació electoral internacional dins els processos de transició i consolidació de la democràcia

2)      Familiaritzar els participants amb la metodologia de l’observació electoral internacional i la seva pràctica per part de diferents organitzacions com la UE, l’OSCE i l’OEA

3)      Assenyalar els reptes de l’observació electoral internacional per millorar la seva eficàcia a l’actualitat

PROGRAMA

SESSIÓ 1: INTRODUCCIÓ A LA SESSIÓ ELECTORAL

 

Aproximació a l'observació electoral internacional

  • Antecedents històrics
  • Democràcia i política exterior
  • Observació i assistència electoral
  • L'observació electoral com a instrument de política exterior

 

Les funcions de l'observació electoral

  • El valor afegit de l'observació electoral
  • Observació i transicions a la democràcia
  • Observació i prevenció de conflictes
  • Obsevació i clàusules democràtiques: el cas de la UE


SESSIÓ 2: EL DESPLEGAMENT DE LES MISSIONS D'OBSERVACIÓ ELECTORAL INTERNACIONAL

 

Principis de l'observació electoral

 • La declaració de Principis i el Codi de Conducta
 • Els estàndards internacionals per les eleccions democràtiques
 • Relació entre governs i missions d'observació electoral


Desplegament de les missions d'observació electoral internacional

 • L'observació electoral internacional i l'enfocament del cicle electoral
 • Organismes d'observació electoral
 • Tipus de missions

 

Calendari de les missions d'obsevació electoral internacional

 

Selecció dels observadors


SESSIÓ 3: METODOLOGIA DE L'OBSERVACIÓ ELECTORAL INTERNACIONAL

 

Metodologia de l'observació electoral

 

Sistemes de recollida i anàlisi d'informació

 

Informes i recomanacions


SESSIÓ 4: PRÀCTICA DE L'OBSERVACIÓ ELECTORAL INTERNACIONAL I REPTES DE FUTUR

 

Observació electoral internacional per àrees geogràfiques

 • L'OSCE i els antics territoris soviètics
 • L'OSCE a Europa i EEUU
 • L'OEA a l'Amèrica Llatina

 

Reptes i perspectives de l'observació electoral internacional

 • La regresió democràtica de la darrera dècada
 • El declivi de la promoció de la democràcia a la política exterior

 

Conclusions

 

Destinataris

-Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

Núria Sancho. Politòloga i consultora en afers electorals amb amplia experiència en observació electoral internacional amb la UE, l’OSCE, el Centre Carter i el DIPLOCAT, entre d’altres.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 24 gener de 2018

DATA D'INICI

31 gener de 2018

DATA DE FI

21 febrer de 2018

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

200 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 31 de gener al 21 de febrer 2018. Dimecres de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This