ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

CÀLCUL I ELABORACIÓ DE PRESSUPOSTOS PER A PROJECTES (FINALITZAT)

PRESENTACIÓ

El càlcul del pressupost d'un projecte ha de respondre a uns criteris que serviran per determinar el preu de les diferents tasques i activitats que s'incloguin. Per fer-ho, cal tenir una sèrie d'elements relacionats amb el tipus de projecte que es porta a terme, el tipus de client i els marges que en volem obtenir, entre d'altres.

Aquest curs facilita algunes de les einesmés importants tant per disposar de criteris per a calcular preus, com per a l'elaboració de pressupostos i la seva gestió.

També s'introduiran algunes estratègies per presentar-ho i negociar-ho amb el client.

OBJECTIUS

Els objectius del curs són:

 • Conèixer els conceptes bàsics per a elaborar un pressupost
 • Disposar de criteris per a calcular preus
 • Construir un full de càlcul per elaborar pressupostos
 • Elaborar pressupostos
 • Negociar un pressupost amb el client
PROGRAMA

1. Conceptes bàsics per al càlcul de pressupostos

 • Activitat i tasca
 • Preu hora
 • Marge i tipus de marge
 • Tipus de despeses
 • Impostos imputables a l'activitat professional
 • Límits administratius a la contractació externa

 

2. Eines per a l'elaboració de pressupostos

 • Full de càlcul per a l'elaboració d'un pressupost

 

3. Criteris bàsics per prendre decisions

 • Fixació d'un preu hora
 • Reserves pressupostàries (imprevistos, imputació de despeses, etc.)
 • Realització d'ajustos


4.Gestió pressupostària

 • Gestió del pressupost
 • Seguiment de la despesa


5. Aplicació pràctica

 • Càlcul de pressupostos (casos pràctics)
 • Presentació al client i negociació

 

DESTINATARIS

-Tècnics/ques especialitzats en la redacció d'informes, projectes...

-Personal de qualsevol entitats vinculada amb diferents projectes socials

-Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

Conxita Junqueras: Consultora a l'empresa Knowledge innovation market (Kim)

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 19 febrer de 2018
DATA D'INICI DATA DE FI
26 febrer de 2018 12 març de 2018
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
80 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 125 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 9 hores hores

Del 26 de febrer al 12 de març de 2018. Dilluns de 16.30 a 19.30 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Lluria 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web