ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

CÀPSULA FORMATIVA: COMUNICACIÓ ASSERTIVA: EMPATIA I LÍMITS

PRESENTACIÓ

L’assertivitat és un dels grans conceptes de la psicologia de gran abast, que s’utilitza de forma automàtica i sense massa profunditat. El nivell de significació i conseqüència de l’assertivitat és profund en termes existencials i socials. Es tracta d’ocupar el teu lloc en el món, alhora que respectes el lloc dels altres, de saber expressar les teves necessitats i emocions alhora que escoltes les necessitats i emocions dels altres, d’anar-se consolidant personal i professionalment cap a una modalitat de comunicació assertiva capaç de combinar l’empatia, el reconeixement i la validació de l’altre per una banda, i els processos d’auto validació, de reafirmació i de confrontació i establiment dels propis límits a l’altre, sempre en benefici de millorar la comunicació i la resolució de conflictes vers un paradigma de relacions més sanes i madures; és a dir, ser tu mateix en societat.

OBJECTIUS
 • Aprofundir i entendre el significat i sentit de la comunicació assertiva
 • Reflexionar i experimentar les possibilitats i dificultats d’una comunicació assertiva.
 • Identificar els factors que ens faciliten una comunicació assertiva i practicar-la.
 • Entendre la naturalesa actitudinal de la comunicació assertiva i posar les bases d’un entrenament. Comunicació assertiva: empatia i confrontació: necessitats i límits, tendresa i agressivitat
PROGRAMA
 • Una aproximació a la naturalesa, significació i sentit del concepte d’assertivitat.
 • Mapes conceptuals sobre modalitats d'intervenció comunicativa:
  • La apatia, la empatia, la antipatia, i la simpatia.
  • Manipulació, fugida agressivitat i assertivitat.
 • El triangle dramàtic de l'anàlisi transaccional: els jocs psicològics i rols manipuladors versus modalitats assertives de resposta.
 • Factors sobre els que cultivar una modalitat de resposta responsable i sana versus una no responsable e insana.
 • Tipus de resposta – devolucions: camps de resposta estèril versus camps de resposta fèrtils.
DESTINATARIS

-Tècnics d'intervenció social

-Mediador

-Tècnics dels sectors educatius i sanitaris.

-Qualsevol persona interessada en el tema

PROFESSORAT

Eduardo Pastor:  Gestalt Coach. Supervisor d’Equips Professionals i Organitzacions i Docent en Àmbits de la cura a les persones: Atenció Social, Sanitària i Educativa. Llicenciat en Sociologia.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 08 maig de 2018
DATA D'INICI DATA DE FI
15 maig de 2018 15 maig de 2018
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
35 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 85 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 4 hores

El 15 de maig de 2018. Dimarts de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web