ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DELS PROGRAMES SOCIALS I POLÍTIQUES PÚBLIQUES (CURS ONLINE) EN CURS

PRESENTACIÓ

L'avaluació de les actuacions en l'àmbit públic o privat són tasques imprescindibles per copsar el seu impacte i millorar la gestió global de les accions polítiques.

Aquest curs tractarà els aspectes que envolten i determinen el seguiment de programes socials i polítiques públiques.

OBJECTIUS
 • Aproximar-se al conceptes i bases teòriques de l'avaluació de programes socials i polítiques públiques.
 • Proporcionar tècniques i estratègies adequades per avaluar l'impacte dels programes i les polítiques.
PROGRAMA
 1. Introducció
 • El concepte de política pública: característiques i elements clau
 • Diferència entre política pública, programa i projecte
 • L’anàlisi de polítiques públiques
 • L’avaluació com a «fase» de l’anàlisi de polítiques públiques

 

 1. Conceptes fonamentals en avaluació de programes socials
 • L’avaluació: multiplicitat de definicions
 • Aproximacions teòriques a l’avaluació
 • Modalitats avaluatives
 • Criteris associats a l’avaluació

 

 1. Disseny avaluatiu d’un programa
 • Identificació del marc general de referència
 • Definició del model d’avaluació
 • Execució del model d’avaluació

 

 1. Avaluació d’impacte: nocions bàsiques
DESTINATARIS
 • Personal tècnic de l'Administració o consultoria que participin en el disseny, seguiment i avaluació de programes socials i/o polítiques públiques.
 • Personal investigador de centres de recerca, universitats i altres entitas que defineixin i/o executin models d'avaluació
 • Qualsevol persona interessada en la matèria amb coneixements sobre polítiques públiques, i gestió i seguiment de programes socials
PROFESSORAT

Montserrat Simó. Sociòloga i professora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 11 juny de 2018
DATA D'INICI DATA DE FI
18 juny de 2018 06 juliol de 2018
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
60 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 110 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 12 hores

Del 18 de juny al 6 de juliol de 2018. (Curs Online)

LLOC ON S'IMPARTEIX
CURS ON-LINE
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web