ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
RECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

POLÍTIQUES PÚBLIQUES, TECNOPOLÍTICA, INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SOCIETATS (FINALITZAT)

PRESENTACIÓ

El curs persegueix proporcionar coneixements pràctics i teòrics necessaris per a comprendre la gènesi, present i futur l’ecosistema de la innovació tecnològica a nivell local i global, de manera introductòria - des de les perspectives antropològica, de les polítiques i administracions públiques i del dret i la sociologia – i els seus impactes en la transformació de les relacions entre persona, ciència, economia, política, societat per donar una visió transversal dels temps i l’espai en que ens trobem i poder contribuir a la construcció d’una visió pròpia i fonamentada de les transformacions societals que s’estan esdevenint al segle XXI amb la “Revolució Tecnològica” des d’una dimensió polièdrica.

Com s’articula? Quins actor hi participen? Què provoquen aquests canvis? En aquest curs explorarem les articulacions, impactes, reptes, conflictes i oportunitats que s’obren davant aquest nou horitzó que emergeix a tota velocitat, per pausar-lo i dotar-nos d’eines d’anàlisi per l’assoliment d’una visió estratègica i prospectiva del fenomen a nivell social, polític, econòmic i cultural.

Aquest curs haurà de permetre aturar el temps durant 12 hores per tal de poder analitzar amb deteniment l’status quo i els canvis i transformacions que comporta.

OBJECTIUS

1. Introduir als conceptes essencials de les complexes relacions entre Ciència, Tecnologia i Societat.

2. Presentar i donar a conèixer les diferents orientacions teòriques i metodològiques per l’estudi de la Tecnologia i els processos tecnològics.

3. Capacitar per l’anàlisi de les Polítiques Públiques d’Innovació.

4. Presentació de casos de Tecnopolítica des d’una vessant local i internacional.

PROGRAMA
  • Polítiques Públiques i estratègies d’I+D: L’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent a Catalunya RIS3CAT; Reptes Globals de les economies europees; Estratègia Europa 2020; Àmbits sectorials líders en I+D; Instruments i Polítiques per indidir en la I+D+I; l’esforç de les empreses en activitats d’I+D.
  • E-govern, e-democràcia. Sistemes de participació. Política Tecnològica: Govern i gestió pública a la societat de la informació; l’Impacte de les TIC al govern i a les polítiques públiques; Dret, tecnologia i organtizació per l’e-govern.
  • Start-ups, Spin-offs, parcs científics i tecnològics: Ecosistema Científic i Tecnològic a Catalunya.
  • Smart Cities / Ciutats intel·ligents: Dinàmiques urbanes, territorials i ambientals; Sistemes de processament d’informació ; Cartografia, Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció ; Gestió de Dades i Aplicacions Informàtiques.
  • Comerç electrònic i e-Business; tecnologies del futur: Impacte socioeconòmic als territoris, processos de transformació, gentrificació comercial, reptes i oportunitats.

 

Estudi de Casos: Gestió de l’Aigua, Mercats i sectors econòmics Emergents, la col·laboració público-privada, HUB.

DESTINATARIS

-      Persones emprenedores, professionals i tècnics/ques municipals i/o supramunicipals, acadèmics/ques, educadors i educadores, tecnòlegs, responsables polítics, administradors públics, investigadores i consultores,

-      Professionals de l’àmbit de les Ciències Exactes, les Enginyeries, l’Arquitectura que desenvolupin, prevegin haver de desenvolupar o interessats/des en l’exercici de funcions de planificació, organització i gestió de processos d’innovació del sector públic o privat.

-      Professionals de l’àmbit de les Ciències Socials, l’Educació, i altres disciplines que vulguin conèixer l’ecosistema Tecnopolític, d’Innovació i les Polítiques Públiques..

-      Estudiants de qualsevol d’aquestes branques de coneixement.

-      Personal tècnic municipal local d'àrees de territori, urbanismes, economia, participació ciutadana, cultura i/o serveis socials.

PROFESSORAT

Francesc d’Assís Sol de la Vega. Politòleg i Investigador en Ciència Tecnologia i Societat, soci fundador i treballador de la Cooperativa d’iniciativa social i creativitat tecnològica (XOBBCooperativa) i docent.

Des del Parc de Recerca de la UAB prospecta, dissenya i condueix processos d’innovació sociotècnica ascendents. Actualment és director d’Operacions, Extensió i Formació a la XOBBCooperativa.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 12 octubre de 2018
DATA D'INICI DATA DE FI
16 octubre de 2018 30 octubre de 2018
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
120 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 170 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 12 hores

Del 16 al 30 d'octubre de 2018. Dimarts de 16.00 a 20.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
Tipus d'alumne: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Núm Col·legiat:                  
Forma de pagament: Efectiu Transferència bancària Domiciliació bancària (només col·legiats/des) C/C del Banc de Sabadell 0081-0202-12-0001023503
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
  • Visual CAPTCHA

El sotasignant consent expressament que les dades personals que ens facilita mitjançant aquest formulari s'integrin en un fitxer del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb la finalitat de remetre-li informació, via correu postal o electrònic, relativa a les activitats formatives que organitzi el Col·legi.

En qualsevol cas, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigint-se a la seu del Col·legi a: carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 Barcelona.

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Les seves dades personals s'han obtingut amb el seu consentiment i constaran en un fitxer titularitat del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, amb la finalitat d’adreçar-nos a vostè per a informar-lo de les diverses qüestions que puguin ser del seu interès, relacionades amb el servei prestat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant comunicació escrita al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a, 08037 - Barcelona.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web