FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

15. AVALUACIÓ DE PROGRAMES SOCIALS I POLÍTIQUES PÚBLIQUES (CURS ONLINE)

Presentació

L'avaluació de les actuacions en l'àmbit públic o privat són tasques imprescindibles per copsar el seu impacte i millorar la gestió global de les accions polítiques. 

Aquest curs tractarà els aspectes que envolten i determinen el seguiment de programes socials i polítiques públiques.

OBJECTIUS

 • Aproximar-se al conceptes i bases teòriques de l'avaluació de programes socials i polítiques públiques.
 • Proporcionar tècniques i estratègies adequades per avaluar l'impacte dels programes i les polítiques.

PROGRAMA

 1. Introducció
 • El concepte de política pública: característiques i elements clau
 • Diferència entre política pública, programa i projecte
 • L’anàlisi de polítiques públiques
 • L’avaluació com a «fase» de l’anàlisi de polítiques públiques

 

 1. Conceptes fonamentals en avaluació de programes socials
 • L’avaluació: multiplicitat de definicions
 • Aproximacions teòriques a l’avaluació
 • Modalitats avaluatives
 • Criteris associats a l’avaluació

 

 1. Disseny avaluatiu d’un programa
 • Identificació del marc general de referència
 • Definició del model d’avaluació
 • Execució del model d’avaluació

 

 1. Avaluació d’impacte: nocions bàsiques

Destinataris

 • Personal tècnic de l'Administració o consultoria que participin en el disseny, seguiment i avaluació de programes socials i/o polítiques públiques.
 • Personal investigador de centres de recerca, universitats i altres entitas que defineixin i/o executin models d'avaluació
 • Qualsevol persona interessada en la matèria amb coneixements sobre polítiques públiques, i gestió i seguiment de programes socials

PROFESSORAT

Montserrat Simó. Sociòloga i professora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 27 maig de 2019

DATA D'INICI

28 maig de 2019

DATA DE FI

18 juny de 2019

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

70 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

100 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 28 de maig al 18 de juny de 2019. (Curs Online)

LLOC ON S'IMPARTEIX

CURS ON-LINE

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This