FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

11. IMPLEMENTAR LA TRANSVERSALITAT DE GÈNERE DINS DE LA FEINA QUOTIDIANA DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS (ONLINE)

Presentació

Aquest curs pretén proporcionar a les persones que treballen dins de l’administració local eines per saber introduir la perspectiva de gènere dins de la seva quotidiana.

 El curs presentarà les obligacions que tenen les administracions locals a partir de l’aprovació a Catalunya de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

 S’analitzarà què vol dir introduir el principi de transversalitat de gènere dins de totes les actuacions de l’administració pública i s’oferiran eines per poder realitzar aquesta obligació.

 En el curs es presentaran exemples de diferents àmbits: cultura, esports, serveis a les persones, urbanisme, medi ambient, salut pública, promoció econòmica, etc.

OBJECTIUS

Objectiu general:

  • Aprendre a implementar la transversalitat de gènere dins de les administracions locals.

 

Objectius específics:

  • Explicar què vol dir treballar amb perspectiva de gènere.
  • Analitzar les obligacions específiques que estableix la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes per a totes les persones que treballen per l’administració pública.
  • Presentar les principals eines per implementar el principi de transversalitat de gènere.
  • Conèixer exemples de transversalitat de gènere en diferents àmbits d’intervenció política.

PROGRAMA

El curs presenta 3 mòduls:

TEMA 1. El principi de transversalitat de gènere.

TEMA 2. Eines per implementar la transversalitat de gènere.

TEMA 3. Exemples d’implementació del principi de transversalitat de gènere en diferents polítiques i serveis.

El curs donarà molta importància al debat i a l’experimentació. Després d’haver consultat els materials audiovisuals i textos preparats pel curs l’alumna haurà de fer molta pràctica per aprendre a avaluar l’impacte de gènere que pot tenir una política, servei o programa. 

Destinataris

-Professionals que treballen en projectes d'intervenció social (del tercer sector, de l'administració, del cooperativisme, dels moviments socials, etc. )

-Professionals d'empreses interessades a aprofundir el compromís cap a l'equitat de gènere.

-Qualsevol altra persona interessada.

PROFESSORAT

Dra, Mònica Gelambi, Doctora per la Universitat Rovira i Virgili, amb menció de doctorat europeu. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UB i en Dret per la URV. Des del 2008 és directora del Centre Atena Gender Consulting, centre especialitzat en formació i recerca en temes d’igualtat en gènere en el món local. Ha realitzat formacions, presencials i virtuals, al personal tècnic de les administracions locals sobre polítiques d’igualtat d’oportunitats i de gènere en el món local.

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 29 abril de 2019

DATA D'INICI

29 abril de 2019

DATA DE FI

3 juny de 2019

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

120 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

170 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 29 d'abril al 3 de juny del 2019. Curs Online.

LLOC ON S'IMPARTEIX

CURS ONLINE

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

 

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This