ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS [+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
[+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

24. GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE PROJECTES (CURS ONLINE I STREAMING)

PRESENTACIÓ

D’uns anys ençà, la gestió per projectes s’ha anat convertint quasi bé en un estàndard de qualitat en la majoria de les organitzacions, tant se val de quin sector o àrea. L’èxit de la proposta radica en un cúmul d’eines per ajudar-nos a gestionar més eficientment els recursos, planificar acuradament les tasques, definir correctament els objectius a assolir i, en definitiva, dissenyar un projecte adequat a les necessitats i que compti amb totes les variables per tal d’assegurar-nos l’èxit.

  La metodologia combina l’aprenentatge síncron i asíncron (Plataforma Zoom i Plataforma Moodle). En ambdós casos es farà èmfasi en el debat i l’intercanvi d’idees per a la transmissió i adquisició de coneixements i habilitats.

   Les sessions s’estructuraran en el format d’exposició+pràctica. Això significa que s’exposaran uns determinats conceptes i eines que l’alumnat haurà de posar en pràctica tot seguit per sedimentar i assimilar la capacitació.

Els participants tindran ocasió de posar en pràctica els continguts inclosos en les sessions síncrones en un seguit de pràctiques individuals que podran realitzar en el període que hi ha entre dites sessions.

Durant el curs s’assistirà a l’alumnat sobre la instal·lació d'un software necessari (gratuït).

OBJECTIUS

Objectius generals

 L’objectiu del curs és capacitar als alumnes per gestionar projectes, tant des de la perspectiva de l’equip de treball com de la del líder, atorgant-los les eines imprescindibles de gestió d’equips i recursos, disseny, planificació i execució d’un projecte.

Objectius específics

- Capacitar per dissenyar un projecte des de zero

- Capacitar per planificar un projecte i dur-lo a la pràctica

- Capacitar per reduir planificacions a nivell de temps i de cost, assolint l’eficiència màxima

- Capacitar per emprar un ampli ventall de tècniques de disseny, planificació i execució d’un projecte (DAFO, Arbres de Problemes, Mapa d'Actors, programari informàtic de planificació, Crashing, Crunching, etc.)

PROGRAMA

Programa de les sessions

 

 

Sessió 1

Data a determinar

Introducció als projectes.

 

2,5 hores

Objectius

Continguts

Entendre les claus fonamentals dels projectes

Entendre la complexitat humana darrera dels projectes

 

Definició de Projecte

Gestió grupal i lideratge en un entorn de projectes

 

Temps

Descripció de l’actuació del formador i de les activitats dels participants

 

Per iniciar la sessió

5’

Exposició de les característiques de l’acció formativa

15’

Exposició de diferents definicions de Projecte

 

 

30’

Les particularitats de treballar per projectes

 

 

 

Durant la sessió

10’

Descans

1h

Gestió grupal i lideratge en un entorn de projectes. Dinàmiques i exemples diversos a debatre.

 

Per tancar sessió

10’           

Repàs dels conceptes clau vistos

 

 

 

 

 

5’

Instruccions per al repàs inter-classe.

Sessió 2

Data a determinar

La cronologia dels projectes: Diagnosi

 

2,5 hores

Objectius

Continguts

Conèixer la cronologia del procés de creació d’un projecte

Repassar i descobrir eines d’anàlisi i diagnosi

 

Cronologia de l’elaboració d’un projecte

Recollida d’informació

Anàlisi de l’escenari de partida

Eines d’anàlisi: DAFO, Mapa d’actors i Arbre de problemes

 

Temps

Descripció de l’actuació del formador i de les activitats dels participants

 

Per iniciar la sessió

5’

Repàs de la primera sessió

 

Durant la sessió

30’

Cronologia de l’elaboració d’un projecte. Joc de la cronologia.

15’          

Anàlisi de l’escenari de partida -  – DAFO: Pràctica d’identificació d’errors habituals

15’

Descans

30’

Mapa d’actors

30’

Arbre de problemes

 

Per tancar sessió

5’             

Repàs dels conceptes clau vistos

5’

Instruccions per al repàs inter-classe.

Sessió 3

Data a determinar

La cronologia dels projectes: Disseny de la proposta

 

2,5 hores

Objectius

Continguts

Comprendre les bases de la creativitat

Repassar i descobrir eines de creativitat aplicables a projectes

Obstacles de la creativitat

Eines de creativitat: Mètode 635, Mapes mentals, etc.

 

Temps

Descripció de l’actuació del formador i de les activitats dels participants

 

Per iniciar la sessió

5’

Repàs de la primera sessió

 

Durant la sessió

30’

Els obstacles de la creativitat

30’

Alternatives al Brainstorming: Mètode 635

 

15’

Descans

30’

Mapes mentals

15’

Altres tècniques aplicables

 

Per tancar sessió

5’             

Repàs dels conceptes clau vistos

5’

Instruccions per al repàs inter-classe.

Sessió 4

Data a determinar

La cronologia dels projectes: Objectius i indicadors

 

2,5 hores

Objectius

Continguts

Aprendre a organitzar els objectius del projecte

Reafirmar la creació d’indicadors i resoldre els dubtes més habituals

Tres nivells d’objectius

Variables de l’indicador

L’IVO.

Els mitjans de verificació

 

Temps

Descripció de l’actuació del formador i de les activitats dels participants

 

Per iniciar la sessió

5’

Repàs de la primera sessió

 

Durant la sessió

30’

Els tres nivells d’objectius

30’

Indicadors: variables

 

15’

Descans

30’

Indicadors: L’IVO

15’

Indicadors: els mitjans de verificació

 

Per tancar sessió

5’             

Repàs dels conceptes clau vistos

5’

Instruccions per al repàs inter-classe.

Sessió 5

Data a determinar

La cronologia dels projectes: Planificació eficient

 

2’5 hores

Objectius

Continguts

Planificar un projecte i dur-lo a la pràctica                               

 

 

 

 

Confecció d’un pla temporal i econòmic complet                                                                                        

Ús de programari informàtic per a la planificació temporal i econòmica (ProjectLibre)

Diagrames de temporització (Gantt, PERT/CPM)

Tècniques de millora de l’eficiència en planificació (crashing, crunching, etc.).

Seguiment i monitoreig de projectes.

 

Temps

Descripció de l’actuació del formador i de les activitats dels participants

 

Per iniciar la sessió

5’

Repàs de la sessió anterior

 

Durant la sessió

1h

Introducció al programari

15’

El Camí Crític i com tenir control sobre les planificacions

15’

Descans

30’         

Com planificar un projecte des de zero. Definició de l’abast.

 

Per tancar sessió

5’             

Repàs dels conceptes clau vistos

5’

Instruccions per al repàs inter-classe.

DESTINATARIS

- Tècnics/ques de l'Administració i consultors/res que gestionin qualsevol tipus de projectes
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Sr. Marc Ambit. Consultor i formador especialitzat en la Gestió de Projectes

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 22 juny de 2020
DATA D'INICI DATA DE FI
23 juny de 2020 21 juliol de 2020
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
140 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 185 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 17,5 hores

En Streaming a través de la Plataforma ZOOM. Els Dimarts dies 23, 30, de juny 7, 14, 21, de juliol. En horari de 17:00 a 19:30h.
Altres tasques través de la Plataforma Moodle.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Curs Online i en Streaming.

Plataforma Moodle i Plataforma ZOOM.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Còpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
*Forma de pagament:
 • Efectiu
  El pagament s'efectuarà a la seu del Colpis (c/ Roger de Llúria, 155-157, entl. 1a)
 • Transferència bancària
  C/C del Banc de Sabadell ES36 0081-0202-12-0001023503
  Al concepte ha de constar: Nom del curs i de l'alumne/a
 • Targeta de dèbit o crèdit
  Al clicar aquesta opció et redirigirem a la plataforma de Redsys/Triodos on podreu fer el pagament amb totes les garanties de seguretat
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web