FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

38. CURS D'ANÀLISI DE XARXES SOCIALS AMB DADES DE TWITTER (Curs Online - Plataforma Moodle)

Presentació

El curs està orientat a l'adquisició i l'explotació de dades de la plataforma Twitter amb finalitats científiques i d'investigació. Aprendrem a capitalitzar grans volums de dades que permetin respondre les nostres preguntes d'investigació, i a aplicar tècniques d'Anàlisi de Xarxes Socials en entorns de dades massives. 

 

El software amb el que treballarem és el següent:

 - T-Hoarder kit (Python)

- Gephi

- Pajek

 

No calen coneixements previs

 

https://youtu.be/lW4qh8AlFS8 

OBJECTIUS

El curs està plantejat des d'una òptica molt pràctica, amb activitats que l'alumne podrà dur a terme de manera paral·lela i des del seu ordinador, però també s'oferiran recursos i materials per tothom que vulgui aprofundir el qüestions teòriques.

PROGRAMA

Continguts del curs:

-        Presentació i introducció

Mòdul 1: Twitter com a font de dades socials i massives

-        Quin tipus de dades hi ha a Twitter?

-        Quines preguntes li podem fer a Twitter?

-        Com podem adquirir dades de Twitter?

-        Com podem processar, transformar i emmagatzemar dades de Twitter?

Mòdul 2: Anàlisi de Xarxes aplicat a Twitter

-        Què és l'Anàlisi de Xarxes Socials (AXS)?

-        Com analitzar xarxes a Twitter?

  • Xarxes de mencions
  • Xarxes de seguidors
  • Altres tipus de xarxes

Mòdul 3: Tancament del curs

-        Repàs, resum i reptes de futur.

Destinataris

Alumnat de tots els nivells (grau, màster i doctorat) i professionals actius de les Ciències Socials, amb interès per l'anàlisi social de dades massives (Big Data), la comunicació digitals i l'Anàlisi de Xarxes Socials.

PROFESSORAT

Dr. Jordi Morales i Gras Doctor en Sociologia per la UPV/EHU. Director de Network Outsight. Expert en Psicologia Social, Comunicación i Big Data. Professor a la UPV/EHU i la UOC.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 30 novembre de 2020

DATA D'INICI

1 desembre de 2020

DATA DE FI

18 desembre de 2020

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

90 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

110 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 1 al 18 de Desembre de 2021. 

Curs asincrònic a través de la Plataforma Virtual Moodle.

LLOC ON S'IMPARTEIX

CURS ONLINE

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This