FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

01. COM SER UN MILLOR ALCALDE/SSA O REGIDOR/A (CURS ONLINE PERMANENT)

Presentació

Quan hom assumeix el càrrec d’alcalde/ssa, regidor/a, president/a o conseller/a comarcal per primera vegada, és lògic que la responsabilitat assumida i la complexitat del món públic facin molt de respecte, i que un/a se senti insuficientment preparat/da per a exercir-la. Fins i tot si hom és ja un/a electe/a local veterà/na, és conscient que queda encara molt per millorar i per explorar.

 

L’objectiu d’aquest curs és, precisament, ajudar a les persones que fan política local a desenvolupar el seu rol de forma més eficaç, i alhora sentir-se bé tot realitzant-lo. En aquest sentit, el curs se centra en els aspectes personals i polítics de la tasca d’electe/a local.

OBJECTIUS

-Aprendre a gestionar-se millor un mateix en l’entorn complex i exigent del govern local

-Reflexionar sobre la tasca que hom ha de fer com a electe/a local

-Entendre el món polític, i com moure’s eficaçment en el seu si.

-Entendre el món administratiu i de la gestió pública, i com operar eficaçment en ell

-Prendre consciència dels reptes actuals dels ens locals

PROGRAMA

1. Introduccióde què va, això de ser electe/a local? 

Les dimensions de la política municipal. El sentit del lideratge local. El factor temps.

2. El nivell personal: sobreviure en un entorn exigent 

L’autogestió de l’electe/a local. Les competències bàsiques.

3. El nivell interpersonal: què fa i com ho fa un electe local?

 Els rols directius. El lideratge de persones, grups i comunitats. Treballar colze a colze amb la gent.

4. El món de la Política: conquerir i conservar el Poder

Els actors polítics i les seves lògiques i jocs. L’opinió pública. Entendre els ciutadans i gestionar les relacions amb ells. Ètica per a electes locals.

5. La Gestió als Ajuntaments: l’administració pública no és una empresa

L’evolució dels ajuntaments democràtics. El moment actual. Els treballadors públics. Els pecats capitals del sector públic. Idees-força per a la nova Administració.

6. Algunes eines que ens ajudaran a fer-ho millor

Tècniques i metodologies de gestió.

7. El context actual: quins són els grans temes?

Els reptes dels ajuntaments catalans, avui i en el futur immediat

8. Conclusió: ens deixem alguna cosa?

Resum d’ensenyaments. Debat obert (temes proposats pels alumnes).

 

Destinataris

El curs s'adreça en primer lloc als electes locals (alcaldes/sses i regidors/es, presidents/es i consellers/es comarcals...) nous en el càrrec, als quals el curs els descobrirà un món diferent al que poden haver conegut en l’àmbit privat o associatiu, i els orientarà sobre com moure-s’hi.

Però el curs també serà útil a l'electe/a veterà/na. Aquest/a hauria ja d'haver après moltes de les lliçons que els recordarem, però no hi ha dubte que encara li poden quedar moltes altres per conèixer i per repensar. Per això li diem: si més no, parar un moment per reflexionar sobre les coses sempre és beneficiós.

PROFESSORAT

Antoni Biarnés: Director-gerent del Colpis. Llicenciat en ciències polítiques i sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i màster en gestió pública per la UAB. Va ser cap de gabinet d’alcaldia a l’Ajuntament de Calafell i ha estat regidor a l’Ajuntament de Berga; des de 2016 no forma part de cap partit polític. Va treballar durant 7 anys a la Generalitat de Catalunya i després, durant 15 anys va ser director de la consultoria Institut Àgora, especialitzada en l’àmbit polític i públic, i des de la qual s’oferien serveis d’assessorament a electes i administracions públiques en els àmbits de l’estratègia, la millora organitzativa, la gestió de crisis i la comunicació.  Autor del llibre “Manual para el Liderazgo Local” i docent amb una àmplia experiència lectiva.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 1 gener de 2021

DATA D'INICI

1 gener de 2021

DATA DE FI

31 desembre de 2021

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

95 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

120 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Curs Permanent, es pot fer en qualsevol moment, la durada d'aquest és de 8 setmanes

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Es tracta d’un curs online, basat en la plataforma d’e-learning del Colpis (de fàcil utilització encara que no es tingui experiència prèvia en cursos online).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Col·legiats d'altres col·legis professionals han d'enviar un correu a formacio@colpis.cat identificat-se com a tals per a poder gaudir del descomte de col·legiats.

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This