FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

09. INFORMES D'AVALUACIÓ D'IMPACTES DE GÈNERE (CURS ONLINE)

Presentació

Aquest curs pretén introduir a persones no especialistes en polítiques d’igualtat de gènere en el disseny i realització d’informes d’avaluació de l’impacte de gènere.

 Començarem donant una introducció conceptual que ens permeti entendre per què parlem d’igualtat de gènere, quins objectius es persegueixen i quines són les diferències i desigualtats de gènere que existeixen en el nostre territori des d’un enfocament interseccional.

 Seguirem presentant una de les principals eines per implementar el principi de transversalitat de gènere en les polítiques, programes i serveis: els informes d’avaluació de l’impacte de gènere. Eina que treballarem a partir de casos pràctics.

OBJECTIUS

Objectiu general:

  • Aprendre a realitzar informes d’avaluació de l’impacte de gènere.

 

Objectius específics:

  • Conèixer els informes d’avaluació de l’impacte de gènere com eines per implementar el principi de transversalitat de gènere.
  • Aprendre a detectar les diferències i desigualtats de gènere que influeixen a una política, programa o servei.
  • Aprendre a avaluar l’impacte de gènere que té una política, programa o servei.

Aprendre a realitzar propostes de millora per reduir l’impacte negatiu de gènere que pugui produir una política, programa o servei.

PROGRAMA

El curs presenta 3 mòduls:

1.- Què vol dir treballar amb perspectiva de gènere?

2.- Què són i quina utilitat tenen els informes d’avaluació de l’impacte de gènere.

3.- Estructura dels informes d’avaluació de l’impacte de gènere.

El curs donarà molta importància al debat i a l’experimentació. Després d’haver consultat els materials audiovisuals i textos preparats pel curs l’alumna haurà de fer molta pràctica per aprendre a avaluar l’impacte de gènere que pot tenir una política, servei o programa.

Destinataris

Professionals que treballen en projectes d'intervenció social (del tercer sector, de l'administració, del cooperativisme, dels moviments socials, etc. )

-Professionals d'empreses interessades a aprofundir el compromís cap a l'equitat de gènere.

-Qualsevol altra persona interessada.

PROFESSORAT

Dra Mònica Gelambi. Doctora per la Universitat Rovira i Virgili, amb menció de doctorat europeu. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UB i en Dret per la URV. Des del 2008 és directora del Centre Atena Gender Consulting, centre especialitzat en formació i recerca en temes d’igualtat en gènere en el món local.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 28 febrer de 2021

DATA D'INICI

1 març de 2021

DATA DE FI

20 abril de 2021

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

120 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

150 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 01 de març al 20 d'abril de 2020.
Plataforma Moodle.

LLOC ON S'IMPARTEIX

CURS ONLINE

 

Plataforma Moodle.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

Col·legiats d'altres col·legis professionals han d'enviar un correu a formacio@colpis.cat identificat-se com a tals per a poder gaudir del descomte de col·legiats.

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This