ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
MÀSTER METROPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS[+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA [+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

19. TÈCNIQUES D’ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES MULTIVARIABLES D’INTERDEPENDÈNCIA (CURS ONLINE)

PRESENTACIÓ

A partir del coneixement de les tècniques d’anàlisi de dades estadístiques de caràcter bivariable (com la regressió, l’anàlisi de variància o de taules de contingència) el curs es planteja per donar un pas més en el tractament de la informació estadística per tal de plantejar anàlisis multivariables on l’objectiu és l’anàlisi d’interrelacions entre un conjunt de variables sense imposar un model de dependència que diferenciï entre variables dependents i independents. En aquest curs ens centrem doncs en els models d'interdependència on l'objectiu és analitzar les seves interrelacions com a conjunt per tal de permetre l’estructuració de les dades, amb finalitats tant exploratòries com d’explicació.

OBJECTIUS

El programa de continguts, donada la varietat i extensió dels procediments, no pot contemplar el seu tractament exhaustiu i s’han seleccionat alguns d’ells, sobre tot per tal de treballar amb variables qualitatives, el tipus de variables que predominen en les enquestes, i que considerem de més interès per a l'investigador/a social, en particular de l'àmbit de la sociologia i de la ciència política. Com es pot veure en el temari, després d'una presentació panoràmica i classificatòria de les tècniques d'anàlisi de dades multivariables, tractarem diverses tècniques que es poden englobar en dos tipus principals d’anàlisi:

 

a) D'una banda, l'anàlisi multidimensional de taules de contingència on es veu l'anàlisi clàssica de les taules al costat de l’anàlisi log-lineal que permet superar algunes limitacions de el primer i plantejar models més elaborats.

 

b) D'altra banda, l'anàlisi multidimensional destinat a la construcció de tipologies aplicant una metodologia que anomenem com "estructural i articulada" i on es combinen dos tipus de tècniques: de dimensionalització i de classificació. En el primer cas, mitjançant l'anàlisi factorial (de components principals i de correspondències) i, en el segon, mitjançant l'anàlisi de classificació automàtica (o de clúster).

 

El contingut del curs requereix una formació prèvia bàsica de conceptes sobre l'anàlisi de dades estadístiques en ciències socials i en general en metodologia i en tècniques d'investigació social. El curs comporta també dos elements que són necessaris per al seu seguiment i per al seu aprofitament. El primer és el coneixement i la utilització bàsica dels imprescindibles conceptes matemàtics i estadístics per a l'anàlisi; la informació corresponent es dóna tot intentant equilibrar la formalització d’aquests procediments amb, sobretot, la comprensió i interpretació de la informació que generen per als objectius d'un estudi. El segon és la utilització del programari estadístic. Treballarem aquestes tècniques principalment  amb el programari SPSS (Statistical Package and Service Solutions) i també, per a la construcció de tipologies i de forma optativa, en SPAD (Système Portable pour l'Analyse des Données), que permetran il·lustrar i aplicar els coneixements relatius als diferents procediments d'anàlisi. Alternativament també es podran donar orientacions sobre l’aplicació amb el programari R.

PROGRAMA

1. Introducció: classificació de les tècniques d'anàlisi de dades multivariables

2. L’anàlisi de taules de contingència multidimensionals [ATC]

3. L’anàlisi log-lineal [ALL]

4. La construcció de tipologies: metodologia d'anàlisi

5. L’anàlisi de dimensionalització

    5.1. L’anàlisi de components principals [ACP]

    5.2. El programari SPAD

    5.3. L'anàlisi factorial de correspondències [ACO]

    5.3.1. L’anàlisi de correspondències simples [ACS]

    5.3.2. L’anàlisi de correspondències múltiples [ACM]

6. L’anàlisi de classificació [ACL]

 

Treballarem en format online a través de la plataforma Moodle. En aquest espai virtual trobareu diferents propostes d’activitats i materials: fòrums, qüestionaris, exercicis, diapositives i vídeos de presentació de cada contingut que complementen el material del manual MISC.

 

Treballarem en general de manera asincrònica per a que cadascú adapti el seu temps i treball autònom d’aprenentatge al ritme que millor li vagi. A més generarem dinàmiques d’interacció col·lectives, a través del fòrum, i individuals a través del correu-e.

 

El curs implicarà realitzar diferents activitats puntuals de seguiment dels continguts que es podran fer de manera optativa segons el calendari establert i la realització de dos exercicis obligatoris d’anàlisi de dades: un de taules de contingència i log-lineal, i un de construcció d’una tipologia.

 

 

La programació dels continguts i activitats es distribueixen en el temps, 8 setmanes en total, de la forma següent:

 

 

Setmana

Contingut

Activitat

1

2

Presentació i classificació de les tècniques d’anàlisi de dades

Manual MISC III.5

Video 1

Qüestionari 1

Anàlisi de taules de contingència

Manual MISC III.6

Video 2

3

Anàlisi log-lineal

Manual MISC III.7

Video 3

4

5

La construcció de tipologies: metodologia d’anàlisi

Lectura article

Video 4

Qüestionari 2

Anàlisi de components principals

Manual MISC III.11

Video 5

6

El software SPAD

Manual MISC III.1

Anàlisi de correspondències simples

Manual MISC III.11

Video 6

7

Anàlisi de correspondències múltiples

Manual MISC III.11

Video 6

8

Anàlisi de classificació

Manual MISC III.12

Video 7

12

Lliurament exercicis pràctics

DESTINATARIS

-Tècnics/ques d'investigació social

-Tècnics/ques en investigació de mercats

-Consultors/res

-Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Dr. Pedro López-Roldán: Doctor en Sociologia. Departament de Sociologia UAB. Institut Estudis del Treball (IET)

 

Dra. Sandra Fachelli: Doctora en Sociologia. Departament de Sociologia de la Universidad Pablo de Olavide.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 15 juny de 2021
DATA D'INICI DATA DE FI
21 juny de 2021 23 juliol de 2021
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
150 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte) 195 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)
CALENDARI DE CLASSES

Del 21 de Juny al 23 de Juliol.
Curs Online.
Plataforma Moodle.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Plataforma Moodle.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Col·legiats d'altres col·legis professionals han d'enviar un correu a formacio@colpis.cat identificat-se com a tals per a poder gaudir del descomte de col·legiats.

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
*Forma de pagament:
 • Efectiu
  El pagament s'efectuarà a la seu del Colpis (c/ Roger de Llúria, 155-157, entl. 1a)
 • Transferència bancària
  C/C del Banc de Sabadell ES36 0081-0202-12-0001023503
  Al concepte ha de constar: Nom del curs i de l'alumne/a
 • Targeta de dèbit o crèdit
  Al clicar aquesta opció et redirigirem a la plataforma de Redsys/Triodos on podreu fer el pagament amb totes les garanties de seguretat
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
 • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web