FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

24. VISUALITZACIÓ DE DADES INTERACTIVES PER LES CIÈNCIES SOCIALS: TABLEAU, POWERBI I GOOGLE DATA STUDIO.

Presentació

Aquest és un curs online que s'impartirà a través de la Plataforma Moodle sobre la visualització de dades interactives per les Ciències Socials. És un curs dissenyat per fer-ho en format asincrònic, que s'adapta a la disponibilitat de l'alumnat: podràs veure els vídeos quan et vagi millor a tu.

Treballarem amb els tres softwares de visualització de dades més importants del moment:

-        Tableau

-        PowerBi

-        Google Data Studio.

Per fer aquest curs no calen coneixements previs.

 

 

OBJECTIUS

El curs està plantejat des d'una òptica molt pràctica, amb activitats que l'alumne podrà dur a terme de manera paral·lela i des del seu ordinador, però també s'oferiran recursos i materials per tothom que vulgui aprofundir el qüestions teòriques.

 

PROGRAMA

BLOC 1. INTRODUCCIÓ

 1. Visualització interactiva de dades massives.
 2. Tipus de variables, tècniques de visualització de dades i errors a evitar
 3. Eines per la visualització de dades: presentació i instal·lació del software.

BLOC 2. VISUALITZACIÓ DE MODELS SENZILLS

 1. Operacions bàsiques amb el software:
  1. Importació de dades
  2. Generació de visualitzacions
  3. Generació de dashboards
  4. Publicació de dashboards
 2. Activitats pràctiques amb Tableau, PowerBi i Google Data Studio

BLOC 3. MODELITZACIÓ DE DADES I CÀLCULS DE VARIABLES

 1. Operacions avançades amb el software
  1. Connexions entre fonts diferents
  2. Càlculs de variables i mètriques
  3. Visualització avançada

BLOC 4. TANCAMENT

 1. Repàs final i tancament del curs

Destinataris

Aquest és un curs pensat tant per un alumnat en formació (grau, màster i doctorat) com per professionals actius de les Ciències Socials amb interès per l'anàlisi social de dades massives (Big Data), la comunicació digital o la visualització de dades.

PROFESSORAT

Dr. Jordi Morales i Gras Doctor en Sociologia per la UPV/EHU. Director de Network Outsight. Expert en Psicologia Social, Comunicació i Big Data. Professor a la UPV/EHU i la UOC.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 15 setembre de 2021

DATA D'INICI

16 setembre de 2021

DATA DE FI

7 octubre de 2021

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

120 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

150 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 16 de Setembre al 7 d'Octubre de 2021. 

Curs asincrònic a través de la Plataforma Virtual Moodle.

 

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Plataforma Moodle

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs

 

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This