FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

29. ASSESSORAMENT PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES

Presentació

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a nous cursos subvencionats per als nostres col·legiats/des i per totes aquelles persones interessades.

Formació 100% subvencionada. Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l'ocupació subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

OBJECTIUS

- Conèixer i valorar iniciatives reals de la creació d’empreses.
- Tenir una guia per a la realització de les diferents activitats administratives.
- Saber el necessari per a desenvolupar un pla de negocis.
- Definir les eines jurídiques.
- Tenir clara la viabilitat del projecte.

PROGRAMA

1. Definició de la “idea negoci”
1.1. Equilibri Idea-emprenedor-negoci
1.2. Anàlisi de les aptituds i actitud per emprendre
1.3. Factors de viabilitat i factibilitat
1.4. Valorar pros i contres d ́emprendre amb socis, instruments per definir la relació entre els
socis
1.5. Reflexionar sobre l ́entorn general de l ́emprenedor: legal, econòmic i social
1.6. Repàs del “decàleg bàsic de l ́emprenedor”
1.7. Treballar els conceptes bàsics del negoci: missió i visió
1.8. Conèixer l ́eina fonamental per valorar la situació de partida: D.A.F.O.
1.9. Estructura de costos- Fluxos d ́ingressos- Punt d ́equilibri

2. Detallar un pla d’empresa
2.1. Què és un pla de negoci?
2.2. Establir les estratègies per convertir una oportunitat de negoci en un projecte empresarial
concret
2.3. Utilitats del pla de negoci
2.4. Determinar quins són els destinataris del pla de negoci
2.5. Característiques fonamentals del pla d ́empreses
2.6. Comentari introductori sobre els diversos apartats del pla d ́empresa
2.7. Com descriure l'oportunitat de negoci
2.8. Clients

3. Viabilitat econòmica
3.1. Previsions de resultats
3.2. Valoració i càlcul de les inversions necessàries
3.3. Càlcul de les necessitats de finançament
3.4. Punt d ́equilibri: càlcul i explicació del concepte

3.5. Pla de tresoreria
3.6. Càlcul del compte d'explotació i balanç provisional- Previsions de resultats
3.7. Valoració d'inversions: TIR-VAN
3.8. Quadre resum econòmic-financer

4. Forma jurídica del negoci
4.1. Tipus de formes jurídiques i implicacions de cadascuna en l'àmbit de responsabilitat de
l'empresari.
4.2. Autònoms, tràmits i característiques generals
4.3. Societat civil: possibilitats actuals després de la reforma de l ́impost de Societats a 2014.
4.4. Societat Mercantil: S.L., S.A., S.L.L., S.A.L.
4.5. Cooperatives

5. Tràmits
5.1. Tràmits i costos de constitució
5.2. Documentació pel Notari i Registres
5.3. Estatuts socials, models bàsics
5.4. Aspectes laborals: seguretat social i contractació
5.5. Llicència d'activitats
5.6. Propietat industrial: marques i patents
5.7. Protecció de dades
5.8. Referències a la Llei de Suport a l'emprenedor (Llei 14/2013)

6. Viabilitat del projecte
6.1. Anàlisi del mercat i de la competència, aspectes a tractar
6.2. Pla de màrqueting
6.3. Producció/ Organització

Destinataris

Treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i aturats/es.

PROFESSORAT

Sr. Amadeu Ibarz Campo. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de Barcelona. Administrador Concursal.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 10 novembre de 2021

DATA D'INICI

15 novembre de 2021

DATA DE FI

1 desembre de 2021

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

Curs 100% Subvencionat

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

Curs 100% Subvencionat

CALENDARI DE CLASSES

Dates: 15, 17, 22, 24 ,29 de novembre i 1 de desembre de 2021

Horari: de 9:30h a 13:30h

LLOC ON S'IMPARTEIX

Aula Virtual

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per tal de formalitzar la pre-inscripció heu d'adjuntar la següent documentació:

1-Fotocòpia del DNI

2-Fotocòpia de la nòmina, rebut d'autònom/a del mes anterior a la data d'inici del curs o DARDO actualitzat en cas d'estar en situació d'atur.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This