FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

25. ASPECTES LABORALS DEL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS (RETA)

Presentació

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a nous cursos subvencionats per als nostres col·legiats/des i per totes aquelles persones interessades.

Formació subvencionada. Aquest curs forma part dels programes de formació professional per a l'ocupació subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS:

Analitzar des d'un punt de vista pràctic, les principals qüestions laborals i de seguretat social del Règim Especial de Treballadors Autònoms; prestant especial atenció als aspectes de cotització acció protectora i prestacions del treball autònom.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
- Conèixer l’enquadrament i definició del RETA.
- Conèixer els aspectes de cotització, recaptació del règim.
- Conèixer l‘acció protectora i cessament de l'activitat així com les obligacions i característiques de les diferents prestacions.

PROGRAMA

CONTINGUTS


1. RETA. Definició i subjectes inclosos.

    1.1. Definició de treballador autònom.

    1.2. Subjectes inclosos:


2. Enquadrament en la Seguretat Social:

    2.1. Afiliació i alta.

    2.2. Baixes i variacions de dades.

    2.3. Treballadors per compte propi agraris. Particularitats en matèria d'enquadrament en la Seguretat Social.

    2.4. Mitjans de notificació.

    2.5. Supòsits especials:.

    2.6. Contingències cobertes:


3. Cotització a la Seguretat Social:

    3.1. Bases de cotització:.

    3.2. Tipus de cotització:

    3.3. Quota. Bonificacions i reduccions:


4. Recaptació:

    4.1. Termini d'ingrés de les quotes.

    4.2. Recàrrecs per ingrés fos del termini reglamentari.

    4.3. Recaptació en via voluntària.

    4.4. Ajornaments de deute.

    4.5. Recaptació en via executiva.

 

5. Acció protectora (particularitats):

    5.1. Requisits generals d'accés a les prestacions.

    5.2. Assistència sanitària.

    5.3. Incapacitat temporal:

    5.4. Maternitat i paternitat:

    5.5. Risc durant l'embaràs/lactància natural:.

    5.6. Incapacitat permanent:.

    5.7. Jubilació

 

6. Protecció per cessament en l'activitat:

    6.1. REPTA i desocupació.

    6.2. Subjectes protegits, acció protectora, gestió.

    6.3. Situació legal de cessament en l'activitat.

    6.4. Acreditació de la situació legal de cessament en l'activitat. Causes econòmiques, tècniques, organitzatives

    6.5. Durada

    6.6. Import

    6.7. Suspensió i extinció

Destinataris

Treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i aturats/es.

PROFESSORAT

Sr. Xavier Garcia Sabaté

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 9 juny de 2022

DATA D'INICI

16 juny de 2022

DATA DE FI

5 juliol de 2022

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

Gratuït

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

Gratuït

CALENDARI DE CLASSES

 Dates:  16, 21, 28, 30 de juny i 5 de juliol de 2022

 Horari:  de 15:30h a 18:30h

 Modalitat: presencial

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya (edifici COACB. C. Casp, 130, 5a planta - Barcelona)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per tal de formalitzar la pre-inscripció heu d'adjuntar la següent documentació:

1-Fotocòpia del DNI

2-Fotocòpia de la nòmina, rebut d'autònom/a del mes anterior a la data d'inici del curs o DARDO actualitzat en cas d'estar en situació d'atur.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This