FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

10. INTRODUCCIÓ A LA PROSPECTIVA ESTRATÈGICA (PLACES ESGOTADES)

Presentació

Entenem per prospectiva aquella disciplina que a partir de determinades tècniques, permet  aconseguir establir quines haurien de ser les  accions del present a la “llum “ de les necessitats dels futurs possibles i desitjables.

A partir de una metodologia que li es pròpia, facilita la reflexió col·lectiva sobre el futur i la construcció dels escenaris, d’aquests futurs. Constitueix un poderós mètode de suport i d’ajuda a la presa de decisions estratègiques d’un elevat nivell de complexitat, tant pel que fa a la practica política i electoral com a  la gestió publica i també al disseny d’estratègies de grans companyes privades

OBJECTIUS

1er – Que els participants a l’acció formativa es familiaritzin amb els conceptes de la prospectiva estratègica i en coneguin les seves utilitats i limitacions.

2on.- Que els participants coneguin la metodologia i les eines de pròpies de la prospectiva estratègica.

3er.- Que els participants, una vegada acabada l’acció formativa estiguin en condicions d’endegar un estudi de prospectiva estratègica, de dificultat baixa.

PROGRAMA

El present i el futur.

Estudis de futur

Que es i que no es la prospectiva estratègica.

Planificació i prospectiva estratègica.

El present des de el futur

El futur des de la prospectiva estratègica.

Eines de la prospectiva estratègica:

  Reduir la Incertesa:

  • Arbre de competències     
  • Tallers de prospectiva
  • Anàlisis DAFO de futur
  • Mètode Delphi
  • Arbre de competències
  • Anàlisis estructural
  • Anàlisis del joc d’actors                                       

  Cerca de les decisions mes encertades

  Anàlisis estratègica.

EXERCICIS PRACTICS

Arbre de competències

Tallers de prospectiva

Anàlisis DAFO de futur

Anàlisis Estructural (Versió simplificada i manual)

Mètode Delphi

Destinataris

Tota persona interesada en aquest àmbit

PROFESSORAT

Albert Trullols Segura

Consultor en governança i estrategia política i electoral

Amb mes de trenta anys d’experiència, ha participat en la modernització d’administracions publiques, tant locals com regionals i estatals. Ha dirigit campanyes polítiques i electorals tan a França, Portugal, Espanya i América Llatina.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 10 gener de 2023

DATA D'INICI

12 gener de 2023

DATA DE FI

2 febrer de 2023

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

Gratuït

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

Gratuït

CALENDARI DE CLASSES

Dates: Del 12 de gener al 2 de febrer

Format: Presencial. Curs Gratuït.

Horari: Els Dijous de 16:00 a 19:45h

LLOC ON S'IMPARTEIX

Les sessions es desenvoluparan a la seu del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya.

Carrer de Roger de Llúria, 155, 08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

Share This