FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

14. COM SER UN MILLOR ALCALDE/SSA O REGIDOR/A (CURS ONLINE PERMANENT)

Presentació

Quan hom assumeix el càrrec d’alcalde/ssa, regidor/a, president/a o conseller/a comarcal per primera vegada, és lògic que la responsabilitat assumida i la complexitat del món públic facin molt de respecte, i que un/a se senti insuficientment preparat/da per a exercir-la. Fins i tot si hom és ja un/a electe/a local veterà/na, és conscient que queda encara molt per millorar i per explorar. 

L’objectiu d’aquest curs és, precisament, ajudar a les persones que fan política local a desenvolupar el seu rol de forma més eficaç, i alhora sentir-se bé tot realitzant-lo. En aquest sentit, el curs se centra en els aspectes personals i polítics de la tasca d’electe/a local.

OBJECTIUS

-Aprendre a gestionar-se millor un mateix en l’entorn complex i exigent del govern local

-Reflexionar sobre la tasca que hom ha de fer com a electe/a local

-Entendre el món polític, i com moure’s eficaçment en el seu si.

-Entendre el món administratiu i de la gestió pública, i com operar eficaçment en ell

-Prendre consciència dels reptes actuals dels ens locals

PROGRAMA

1. Introduccióde què va, això de ser electe/a local? 

Les dimensions de la política municipal. El sentit del lideratge local. El factor temps.

2. El nivell personal: sobreviure en un entorn exigent 

L’autogestió de l’electe/a local. Les competències bàsiques.

3. El nivell interpersonal: què fa i com ho fa un electe local?

 Els rols directius. El lideratge de persones, grups i comunitats. Treballar colze a colze amb la gent.

4. El món de la Política: conquerir i conservar el Poder

Els actors polítics i les seves lògiques i jocs. L’opinió pública. Entendre els ciutadans i gestionar les relacions amb ells. Ètica per a electes locals.

5. La Gestió als Ajuntaments: l’administració pública no és una empresa

L’evolució dels ajuntaments democràtics. El moment actual. Els treballadors públics. Els pecats capitals del sector públic. Idees-força per a la nova Administració.

6. Algunes eines que ens ajudaran a fer-ho millor

Tècniques i metodologies de gestió.

7. El context actual: quins són els grans temes?

Els reptes dels ajuntaments catalans, avui i en el futur immediat

8. Conclusió: ens deixem alguna cosa?

Resum d’ensenyaments. Debat obert (temes proposats pels alumnes).

Destinataris

El curs s'adreça en primer lloc als electes locals (alcaldes/sses i regidors/es, presidents/es i consellers/es comarcals...) nous en el càrrec, als quals el curs els descobrirà un món diferent al que poden haver conegut en l’àmbit privat o associatiu, i els orientarà sobre com moure-s’hi.

Però el curs també serà útil a l'electe/a veterà/na. Aquest/a hauria ja d'haver après moltes de les lliçons que els recordarem, però no hi ha dubte que encara li poden quedar moltes altres per conèixer i per repensar. Per això li diem: si més no, parar un moment per reflexionar sobre les coses sempre és beneficiós.

PROFESSORAT

Antoni Biarnés: Director-gerent del Colpis. Llicenciat en ciències polítiques i sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i màster en gestió pública per la UAB. Va ser cap de gabinet d’alcaldia a l’Ajuntament de Calafell i ha estat regidor a l’Ajuntament de Berga; des de 2016 no forma part de cap partit polític. Va treballar durant 7 anys a la Generalitat de Catalunya i després, durant 15 anys va ser director de la consultoria Institut Àgora, especialitzada en l’àmbit polític i públic, i des de la qual s’oferien serveis d’assessorament a electes i administracions públiques en els àmbits de l’estratègia, la millora organitzativa, la gestió de crisis i la comunicació.  Autor del llibre “Manual para el Liderazgo Local” i docent amb una àmplia experiència lectiva.

DATES D'IMPARTICIÓ

Al ser un curs permanent, es pot realitzar en qualsevol moment. Aquest començarà després de validar el pagament de l'inscripció.

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

95 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

120 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Curs Permanent, es pot fer en qualsevol moment, la durada d'aquest és de 8 setmanes

LLOC ON S'IMPARTEIX

Es tracta d’un curs online, basat en la plataforma d’e-learning del Colpis (de fàcil utilització encara que no es tingui experiència prèvia en cursos online).

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Col·legiats d'altres col·legis professionals han d'enviar un correu a formacio@colpis.cat identificat-se com a tals per a poder gaudir del descomte de col·legiats.

-Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This