FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

16. CLAUS PER UNA BONA REDACCIÓ (CURS ONLINE PERMANENT)

Presentació

En l’actual context, cada cop més entitats, partits, empreses i emprenedors descobreixen com
les habilitats de redacció i creació de continguts poden, per si soles, impulsar una marca, sigui
corporativa, política o personal. Aquest curs va destinat a tots aquells que vulguin ampliar els
seus coneixements sobre redacció, especialment les singularitats que presenta la redacció
online. L’objectiu final és que, al finalitzar el curs, l’alumne haurà incorporat la redacció
professional i digital entre les seves habilitats essencials.

OBJECTIUS

- Conèixer els aspectes bàsics de la redacció professional i la construcció d’un text
- Identificar el nostre públic objectiu i els temes que els interessen
- Atraure més atenció amb redacció persuasiva i titulars punyents
- Aprendre tot el que cal per dominar la creació de continguts online
- Tenir nocions de posicionament SEO pel nostre contingut

PROGRAMA

El programa d’aquest curs online consta de cinc vídeos i una sèrie de tasques que seran revisades pel professor a mode d’ajuda per millorar. A més, el curs inclou una connexió entre tots els alumnes per comentar possibles dubtes, errades, casos particulars, etc.

La temàtica dels cinc vídeos (sobre els quals giraran les tasques) són:

1. Públic objectiu i paraules clau. Abans de començar a escriure i crear continguts, en
l'entorn digital és imprescindible fer dues coses: identificar el nínxol de mercat al qual
ens adreçarà i aclarir les paraules clau que es relacionen amb el nostre mitjà, el nostre
contingut, el nostre producte, etc.

2. L'estructura dels continguts digitals. Anem a treballar. Anem a preparar el nostre article
per la nostre empresa o bloc. En aquest vídeo coneixerem cada element d'un contingut
digital, la seva importància i com es fa una "crida a l'acció" correcta. A més, aprendràs a
organitzar correctament la informació.

3. 10 Consells per a un bon titular (Digital). A Internet, el titular és una frontera molt
important per capturar un nou lector. Els usuaris, a través de les xarxes socials o motors
de cerca, reben diàriament centenars d' entrades . Si el nostre titular és innovador i clar,
pot significar la diferència entre tenir moltes o poques visites. El tercer vídeo del curs se
centra en aconseguir un bon títol per a cada cas. No obstant això, sense caure en el
famós clickbait, que només ens restarà credibilitat a mig i llarg termini.

4. SEO bàsic per a editors. No es tracta de conèixer a fons tot el que té a veure amb el
posicionament en cercadors, però sí els elements més importants que un creador de
contingut digital pot controlar fàcilment, com ara triar el títol i el subtítol en funció de
les paraules clau. A més, en aquest vídeo coneixerem el que és més important per al
robot Google i quins recursos (no tècnics) tenim a la nostra disposició per aconseguir
més visites i que l'usuari passi més temps en el nostre entorn, blog o web.

5. Eines, apps i xarxes socials que has de dominar. Acabar el curs amb un vídeo on
recomanem les aplicacions, llocs web i plug-in per millorar els temes de SEO, l'escriptura
digital i tot el que es discuteix durant el curs. A més, en aquest vídeo aprendrem a
identificar quines xarxes socials ens ajuden a posicionar i difondre millor el nostre

Destinataris

Destinataris
- Politòlegs
- Consultors
- Polítics
- Gestors de xarxes socials corporatives
- Qualsevol altre professional que vulgui incrementar els seus coneixements de redacció
i comunicació

PROFESSORAT

Adrián Caballero, politòleg i periodista. Treballa com a creador de continguts per diferents mitjans i entitats, així com a professor universitari. Té el seu canal de podcast, blog y Youtube ‘Simple Política’

DATES D'IMPARTICIÓ

Al ser un curs permanent, es pot realitzar en qualsevol moment. Aquest començarà després de validar el pagament de l'inscripció.

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

65 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

95 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 10% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Curs Permanent. Es La durada és de 3 setmanes.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Curs En linia

A través de la Plataforma Virtual Moodle.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-Col·legiats d'altres col·legis professionals han d'enviar un correu a formacio@colpis.cat identificat-se com a tals per a poder gaudir del descomte de col·legiats.

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només es pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This