FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

12. ANÀLISI I TRACTAMENT DE DADES AMB SPSS (FINALITZAT)

Presentació

El curs es planteja amb una orientació fonamentalment pràctica, i està destinat tan al tractament i preparació de dades quantitatives per a l'anàlisi, com al coneixement de diversos procediments estadístics.

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és oferir un coneixement general d'alguns procediments d'anàlisi estadística amb el programari SPSS (Statistical Product and Service Solutions) amb una orientació molt aplicada i instrumental. El curs proporcionarà un coneixement fonamentat dels procediments d'anàlisi estadística, tant en el tractament bivariable com multivariable.

PROGRAMA

1.    L'anàlisi de taules de contingència

 

2.    L'anàlisi de mitjanes i de variància

 

3.    L'anàlisi de correlació i de regressió

 

4.    L'anàlisi factorial de components principals

 

5.    L'anàlisi de correspondències

 

6.    L'anàlisi de classificació

Destinataris

- Tècnics/ques d'investigació social
- Consultors/res
- Qualsevol persona interessada en aquesta matèria

PROFESSORAT

Pedro López Roldán.  Professor del Departament de Sociologia de la UAB.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 15 novembre de 2010

DATA D'INICI

19 novembre de 2010

DATA DE FI

27 novembre de 2010

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

225 euros/ 200 si us heu matriculat aquest any al curs d'Iniciació a l'SPSS

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

275 euros/ 250 si us heu matriculat aquest any al curs d'Iniciació a l'SPSS

CALENDARI DE CLASSES

Divendres de 16:00 a 20:00 hores i dissabte de 9:30 a 13:30 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

CLICK AND DO

c/Pelai 8, 2ª planta - Edifici Stucom

08001 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estàn col·legiades).
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle  gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This