FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

3.MERCAT DE TREBALL I ESTAT DEL BENESTAR (FINALITZAT)

Presentació

Aquest curs forma part del programa d'estudis del Postgrau en Desenvolupament Econòmic Local que organitza conjuntament el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB i el Servei d'Ocupació de Catalunya.

El curs vol aprofundir en els aspectes essencials relacionats amb el mercat de treball i les relacions laborals en l'actual context econòmic. Es planteja el coneixement dels elements de l'anàlisi econòmica, així com de l'evolució, les característiques i els principals problemes associats als mercats de treball europeu, espanyol i català.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és conèixer l'actual estructura de mercat de treball, i establir les bases del nou model de desenvolupament productiu així com de les polítiques d'ocupació del segle XXI.

PROGRAMA

1. L'Estat de Benestar i les polítiques públiques

2. Les dades del mercat de treball

3. Anàlisi comparada del mercat de treball: UE, Espanya, Catalunya

4. Gènere i mercat de treball

5. Immigració i mercat de treball

6. Canvis en l'actual model d'ocupació

Destinataris

El curs està adreçat a professionals d'entitats locals vinculades a la promoció econòmica i el desenvolupament local que tinguin interès en ampliar la seva formació en aquest camp, com ara:

  • Responsables tècnics de promoció econòmica en institucions locals
  • Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)
  • Personal tècnic de les àrees d'orientació i intermediació laboral, formació continuada i ocupacional, creació i consolidació empresarial, dinamització comercial i promoció turística, entre d'altres.

PROFESSORAT

- Jose Adelantado, Professor del Dept. de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

- Albert Recio, professor del Dept. Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona

- Raúl Ramos, professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona

- Joan A. Alujas, professor del Dept. Política Econòmica i Estructura Política Mundial de la Universitat de Barcelona

- Sara Moreno, professora del Dept. Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

- Sònia Parella, professora del Dept. Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

- Pere Jódar, professor del Dept. Ciència Política i Socials de la Universitat Pompeu Fabra

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 14 abril de 2011

DATA D'INICI

28 abril de 2011

DATA DE FI

7 juliol de 2011

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

500 €

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

600 €

CALENDARI DE CLASSES

Del 28 d'abril a l'7 de juliol de 2011.
Dijous de 15.00 a 19.00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Servei d'Ocupació de Catalunya
Carrer Llull, 297-307
Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estàn col·legiades).
-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).
-fotocòpia del títol acadèmic

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This