FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

TÈCNIC/A EN CREACIÓ D'EMPRESES

Presentació

La iniciativa empresarial és un dels factors que pot contribuir a la cohesió econòmica i social dels territoris. És per això que les polítiques de foment a l’esperit empresarial estan orientades a la motivació i a l’orientació dels empresaris en la creació del seu producte/servei.

OBJECTIUS

Conèixer el context general i els continguts específics de les diferents polítiques, programes i actuacions públiques en matèria de suport a la creació d’empreses, així com també definir quines són les tasques pròpies del tècnic/a de creació d’empreses.

PROGRAMA

1. Introducció a la creació d’empreses

    1.1 Introducció a la incidència de la creació d'empreses sobre el  Desenvolupament  Local
    1.2 Marc institucional de la creació d'empreses: organismes i mesures de suport a Catalunya
    1.3 Estructura i demografia empresarial a Catalunya
    1.4 El perfil emprenedor i el procés de creació d'una empresa
    1.5 Instruments de promoció local de la creació d'empreses: disseny d'eines de suport a les polítiques públiques

2. El pla d'empresa I

    2.1 El pla d'empresa: per a què serveix i parts en les que es divideix 
    2.2 Criteris per a la valoració d'una idea empresarial  

3. El pla d'empresa II

    3.1 El pla d'operacions
    3.2 El pla de recursos humans
    3.3 La forma jurídica  

4. El pla d'empresa III

    4.1 El pla econòmic - financer
    4.2 Les ràtios financeres
    4.3 Fonts de finançament per a la creació d'empreses: tipus de fonts
    4.4 Ajuts a la creació d'empreses

5. La consolidació d'empreses

    5.1 Vivers d'empresa: tipologies i funcionament
    5.2 Programes transversals: finançament, internacionalització, cooperació empresarial i innovació
    5.3 Programes sectorials: tèxtil, TIC, comerç, etc.

Destinataris

- Sociòlegs i politòlegs que volen especialitzar-se en l'assessorament a emprenedors i la consolidació d'empreses

- Tècnics/ques de l’Administració Pública i professionals que treballen en centres de  promoció econòmica i/o suport a la creació d’empreses

-Qualsevol persona interessada en aquesta temàtica

PROFESSORAT

Lluís Rodríguez. Subdirector General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Daniel Vilà. Tècnic del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona

Miquel Gutiérrez. Tècnic de creació d'empreses

Luz Fernández. Tècnica Responsable de la Incubadora Tecnològica de l'Institut Muncipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Ajuntament de Mataró

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 28 maig de 2010

DATA D'INICI

4 juny de 2010

DATA DE FI

19 juny de 2010

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

285 euros

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

355 euros

CALENDARI DE CLASSES

Divendres de 16:30 a 20:30 hores i dissabte de 9:30 a 13:30 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

COL·LEGI DE POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA
c/ Roger de LLúria, 155-157 Entl 1a
Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs cal adjuntar la següent documentació:


-fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan collegiades)

-fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

-Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia de segon cicle  gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This