FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

ACCIÓ 8. CREACIÓ D'EMPRESES EN EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC: ANÀLISI I VALORACIÓ DE PROJECTES (FINALITZAT)

Presentació

La posada en marxa d'activitats i productes turístics requereixen d'un estudi previ que permeti avaluar el grau de viabilitat dels projectes. Per fer aquest anàlisi, el pla d'empresa és l'instrument que permetrà definir les idees de negoci, captar i analitzar l'oportunitat o delimitar els objectius estratègics. En definitiva, aquesta eina facilitarà la presa de decisions sobre la posada en funcionament o no de l'activitat.

 

OBJECTIUS

Desenvolupar productes o serveis turístics i avaluar la seva viabilitat empresarial.

 

PROGRAMA

1.    El pla d'empresa com a eina per estudiar la viabilitat dels
       projectes
2.    Estudi de mercat i pla de màrqueting
3.    L'organització i l'estructura dels recursos humans
4.    Fonaments bàsics de la gestió fiscal i laboral a l'empresa
5.    Pla econòmic-financer  i  fonts de finançament per posar en
       marxa una activitat empresarial
6.    Habilitats professionals per iniciar i gestionar una activitat
       empresarial

 

Destinataris

Qualsevol persona que estigui interessada en el tema, que es trobi preferentment en situació d'atur amb estudis mínims de Batxillerat/ FPII/ CFGS, que estigui inscrita al Servei d'Ocupació de Catalunya.

PROFESSORAT

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 1 desembre de 2010

DATA D'INICI

1 desembre de 2010

DATA DE FI

22 desembre de 2010

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

El curs està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

El curs està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

CALENDARI DE CLASSES

De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00 hores

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

c/Roger de Llúria, 155-157, entrl 1ª

08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

  • Fotòcopia del DNI
  • Targeta d'alta al Servei d'Ocupació de Catalunya (OTG)
  • Currículum Vitae
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This