Notícies

setembre 19, 2011
GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS: SEMINARIS ESPECIALITZATS
ÚLTIMS DIES DE MATRÍCULA!

La metodologia didàctica es basarà en la combinació d’explicacions teòriques i/o metodològiques amb el desenvolupament de casos pràctics. Els seminaris estan adreçats exclusivament a professionals amb experiència en la formulació i/o gestió de projectes transnacionals amb finançament europeu. Són aquests:

 

· Seminari I. Eines per millorar la redacció de projectes europeus
· Seminari II. Propietat intel·lectual als projectes europeus: instruments per a la seva regulació
· Seminari III. Estratègies de comunicació interna i externa dels projectes europeus
· Seminari IV. Gestió financera dels projectes europeus: control i auditoria

La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona oferirà 9 ajuts individuals que cobriran el 75% del preu de la matrícula. Els ajuts aniran destinats exclusivament al personal funcionari d’ens locals de la província de Barcelona amb experiència en la gestió de projectes transnacionals finançats amb fons de la Unió Europea, amb prioritat per aquells qui s’hagin inscrit als 4 seminaris.

 

El cicle de seminaris s’obrirà amb la conferència “Present i futur dels fons europeus” que tindrà lloc el dimecres 30 de novembre, a les 18.30 hores.

 

Per consultar el procés d’inscripció cal entrar a l’enllaç de cada seminari.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This