Notícies

juliol 06, 2009
ICO EMPRENEDORS 2009
Institut de Crèdit Oficial

L’emprenedor/a pot optar entre realitzar operacions amb aval SGR o sense aval SGR. En el primer cas el tipus d’interès serà la referència ICO+1,89%, i en el segon cas serà la referència ICO +2,14%.

 

Permet finançar actius fixes nous productius, amb un màxim del 90% del projecte d’inversió neta. El límit per client i any és de 200.000 euros. El termini d’amortització oscil·la entre 3 i 7 anys, i la modalitat del contracte és de préstec o leasing.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This