Notícies

setembre 14, 2019
INICIATIVA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Contra la corrupció i l’enfortiment de la integritat pública. Fins el 30 de setembre

En el marc de l’estratègia de lluita contra la corrupció, el govern de Catalunya ha iniciat un procés participatiu per a recollir les propostes de la societat civil organitzada per a incorporar-les al pla d’actuació governamental.

El procés de participació consisteix en la participació en quatre tallers deliberatius en els àmbits de: foment de la integritat; funció i direcció públiques; gestió econòmica i influència dels grups d’interès i traçabilitat en la presa de decisions. Els tallers estan oberts a totes les persones i grups interessats en la promoció de conductes íntegres (responsables polítics, empleats públics, organitzacions de la societat civil, empreses adjudicatàries i la ciutadania en general) si bé es convidarà especialment les entitats que hagin mostrat més compromís.

Es poden proposar actuacions per escrit mitjançant el botó Per a deixar propostes abans dels tallers i, també, durant els tallers presencials. Totes les propostes seran debatudes amb l’objectiu d’enriquir-les i posteriorment es recolliran en l’informe de resultats.

Un cop aprovada l’Estratègia, es lliurarà un document explicatiu i motivat de l’ús de les aportacions en la seva elaboració a totes les persones i organitzacions que hagin participat en l’elaboració de l’Estratègia, per tal d’assegurar el retiment de comptes.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This