Notícies

gener 23, 2016
INTRODUCCIÓ A L’OPEN DATA: OBTENCIÓ, ANÀLISI I TRACTAMENT DE DADES OBERTES MITJANÇANT R (NIVELL INTRODUCTORI)

Tant important com conèixer aquestes fonts d’informació és tenir la capacitat per tractar-les i analitzar-les. Per aquest motiu, en aquest curs es farà, de forma paral·lela i posant èmfasi en la pràctica i l’obtenció de resultats, una introducció a ‘R’, un paquet de tractament estadístic.

Els objectius del curs inclouen donar a conèixer el concepte d’obertura i reutilització de les dades (open data i RISP) a partir del programa R i quins són els principals actors que intervenen, tant internacionalment com a Catalunya; dotar als participants d’un llenguatge comú al voltant dels aspectes clau relacionats amb les dades obertes, fer un recull d’eines, recursos i bones pràctiques sobre dades obertes i aplicar aquest coneixement a les necessitats professionals dins de l’àmbit de les ciències socials.

Aquesta formació va primordialment destinada a investigadors/res socials, personal tècnic d’empreses consultores i qualsevol persona interessada en iniciar-se en aquest àmbit. Anirà a càrrec de Joan Manel Sànchez. Politòleg i membre de i-LabSo (internet Laboratori Social), cooperativa dedicada a la recerca social aplicada a les organitzacions.

El curs tindrà lloc entre els dies 22 de febrer i el 14 de març, en horari de dilluns de 16h a 20h. Us hi podeu inscriure fins al 15 de febrer.

Share This