Notícies

setembre 21, 2019
INVITACIÓ A PRESENTAR TREBALLS SOBRE IMMIGRACIÓ PER A L’OBSERVATORI SOCIAL DE ‘LA CAIXA’

L’Observatori Social de “La Caixa” convida als investigadors interessats en divulgar la seva recerca entre un públic no acadèmic a enviar els seus treballs (articles publicats, pre-prints o working papers) el tema dels quals sigui la immigració.

A banda d’assumir els costos d’edició, redacció i publicació, l’Observatori compensarà als investigadors seleccionats amb 500 euros per la seva col·laboració durant el procés de producció de l’article divulgatiu.

Les propostes es poden presentar fins el 9 d’octubre a les 2019, a les 14:00 hores.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This