Notícies

juny 18, 2017
JORDI PACHECO ÉS PROCLAMAT NOU DEGÀ DEL COLPIS
Amb el 71% dels vots a favor de la seva candidatura

A les 19h, un cop finalitzat el període de votació, que va començar el passat dimarts 13 de juny, va tenir lloc l’assemblea general extraordinària a la seu del Col·legi, en el curs de la qual la mesa electoral va confirmar la participació de 113 col·legiats i col·legiades, un augment molt significatiu respecte la participació a les darreres eleccions al Col·legi. D’aquests 113 vots, 80 van ser a favor, 25 en blanc i 8 van ser negatius. Així doncs, la nova Junta, encapçalada pel DR. Jordi Pacheco, ha rebut el suport d’un 71% dels votants. Aquesta està conformada per les següents persones:

 

DEGÀ: Jordi Pacheco i Canals, col·legiat número 166
VICEDEGANA: Montserrat Perals i Tressera, col·legiada número 1753 
SECRETÀRIA: Sònia Pereda i López, col·legiada número 2474
VICESECRETARI: Jordi Grané i Mascarell, col·legiat número 2708
TRESORER: Roman Castro i Alcaide, col·legiat número 60
INTERVENTORA: Eugènia Bretones i Espejo, col·legiada número 2743 
VOCAL: Albert Balada i Abella, col·legiat número 932
VOCAL: Jesús Palomar i Baget, col·legiat número 1289
VOCAL: Joaquim Colominas i Ferran, col·legiat número 395 
VOCAL: Josep M. Ribot i Igualada, col·legiat número 20
VOCAL: Xavier Fähndrich i Richon, col·legiat número 117
VOCAL: Laia Pellejà i Adalid, col·legiada número 1007
VOCAL: Mariona Batlle i Neira, col·legiada número 2531

 

En el seu primer discurs com a degà, Jordi Pacheco va voler agrair el suport rebut pels col·legiats i col·legiades així com la tasca feta fins ara per l’anterior Junta de Govern, dels qui va dir que havien aconseguit consolidar el Col·legi.

 

Entre els objectius de la nova Junta estan el d’incrementar i aprofundir els vincles entre politòlegs i sociòlegs així com incrementar els vincles entre la professió i la resta de la societat. Un altre aspecte clau a treballar, segons el nou degà, serà el d’obrir el Col·legi a la participació,  mitjançant la creació de grups de treball sectorials (gestió pública, internacional, gènere, joves professionals…) i també, i molt important, a tot el territori de Catalunya, amb grups de treball territorials a Girona, Catalunya Central, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i Brussel·les. Segons el nou degà, tots aquests grups estan oberts a la participació dels membres del Col·legi i està previst anar creant de nous en el futur. 

A l’Assemblea van assistir part dels membres de la nova Junta, l’equip de treball del Col·legi, Maria José Calvo en representació de la Junta sortint, els membres de la mesa i diversos col·legiats i col·legiades.

 

Share This