Notícies

juny 03, 2017
LA CANDIDATURA NOU COLPIS
Informació sobre el seu programa electoral

La candidatura Nou Colpis és un grup de professionals politòlegs i sociòlegs que, partint del reconeixement a la tasca realitzada al ColpisCat, volen potenciar la qualitat de la professió a Catalunya i donar-la a conèixer al conjunt de la societat per tal de posar en valor la ciència política i la sociologia. Ho volen fer convertint el ColpisCat en el hub de la nostra xarxa professional, ajustant els serveis a les necessitats dels i les nostres professionals i essent presents en l’esfera pública projectant opinió politològica i sociològica útil a tota la societat.

Una de les principals novetats del seu programa és la creació de les comissions funcionals i territorials, que permetran no només connectar sociòlegs i politòlegs entre nosaltres, sinó també compartir el coneixement i col·laborar. Així mateix, ha presentat un conjunt de deu mesures per millorar el funcionament del Col·legi. Coneix el seu decàleg i la resta de propostes del seu Programa Electoral.

La candidatura Nou Colpis està formada per:

DEGÀ: Jordi Pacheco i Canals, col·legiat número 166
VICEDEGANA: Montserrat Perals i Tressera, col·legiada número 1753
SECRETÀRIA: Sònia Pereda i López, col·legiada número 2474
VICESECRETARI: Jordi Grané i Mascarell, col·legiat número 2708
TRESORER: Roman Castro i Alcaide, col·legiat número 60
INTERVENTORA: Eugènia Bretones i Espejo, col·legiada número 2743
VOCAL: Albert Balada i Abella, col·legiat número 932
VOCAL: Jesús Palomar i Baget, col·legiat número 1289
VOCAL: Joaquim Colominas i Ferran, col·legiat número 395
VOCAL: Josep M. Ribot i Igualada, col·legiat número 20
VOCAL: Xavier Fähndrich i Richon, col·legiat número 117
VOCAL: Laia Pellejà i Adalid, col·legiada número 1007
VOCAL: Mariona Batlle i Neira, col·legiada número 2531

Podeu consultar les propostes i comentaris dels candidats i tenir més informació sobre les eleccions a la Junta de Govern del Colpis a través del hashtag #eleccionsCOLPIS15dejuny i el perfil de twitter: @noucolpis

ENLLAÇ D’INTERÈS

PROGRAMA ELECTORAL NOU COLPIS

Share This