Notícies

juny 01, 2011
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA MODIFICA UNA CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA A INSTÀNCIES D’UNA AL·LEGACIÓ DEL COL·LEGI

A les bases d’aquesta plaça constaven com a requisits per a accedir-hi estar en possessió de la titulació en Geografia i Historia i/o en Filologia, ometent la figura de sociòlegs i politòlegs, els quals estan plenament capacitats per a poder dur a terme les tasques que implica aquesta plaça, i així li vàrem fer constar al president de la Diputació des del Col·legi.

 

Des de la Diputació han resolt acceptar la reclamació presentada pel Col·legi després de comprovar els plans d’estudi actuals i les competències professionals dels titulats/des en Ciències Polítiques i en Sociologia, ampliant doncs a aquest col·lectiu la titulació exigida en el procés de selecció esmentat. S’amplia tanmateix el període per a presentar-se a aquesta convocatòria, la qual trobareu a la Borsa de Treball del Col·legi.

Share This