Notícies

gener 06, 2017
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA RESPON FAVORABLEMENT A UNA AL·LEGACIÓ DEL COL·LEGI

El Col·legi va enviar un escrit d’al·legació, amb data de 7 de novembre al President de la Diputació de Tarragona en motiu de la convocatòria d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial adscrita a l’Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació – Projectes Europeus i Regió del Coneixement, en la qual s’ometia els titulats en Ciències Polítiques i Gestió Pública o equivalents.

En les bases de l’esmentada convocatòria no s’incloïa a politòlegs i sociòlegs, tot i que les tasques a desenvolupar en el lloc de treball coincideixen plenament amb les competències professionals d’aquests. És per això que el Col·legi, un cop més, va iniciar les gestions oportunes per tal que es revisi la convocatòria.

Finalment, a data de 21 de desembre el diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, Joan Josep Malràs, va poasr-se en contacte amb el Col·legi per manifestar-los la conveniència de la nostra actuació, per les quals coses s’ha procedit a rectificar la convocatòria.

Share This