Notícies

juliol 31, 2018
LA GARANTIA JUVENIL OFERIRÀ GAIREBÉ 1.400 CONTRACTES PER A JOVES TITULATS

S’ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a incentivar a la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació, beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil, amb l’objectiu de fomentar la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. Es tracta de contractes en pràctiques per treballar en ajuntaments, consells comarcals i entitats sense afany de lucre arreu del territori.

En aquesta línia, la Garantia Juvenil oferirà gairebé 1.400 contractes per a persones joves que tenen titulació universitària, o de cicles formatius, o bé que han obtingut un certificat de professionalitat.

La persona jove interessada en ser contractada ha de complir els següents requisits:

  • Estar inscrita al sistema de Garantia Juvenil.
  • Estar inscrita com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que habiliti per a l’exercici professional. 
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

El termini de presentació de les sol·licituds per a les entitats contractants és des del dia 27 de juliol fins el dia 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Així mateix, a través de les oficines del SOC s’informarà als joves interessats que compleixin els requisits citats sobre les places ofertades per part de les entitats beneficiàries. Està previst que la incorporació dels joves es dugui a terme a partir del mes d’octubre.


ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This