Notícies

maig 27, 2010
LA MEMÒRIA DEL 2009 JA ESTÀ DISPONIBLE AL WEB DEL COL·LEGI

En el document hi podreu consultar el nombre i el nom dels nous col·legiats i col·legiades, les accions dutes a terme en defensa i  representació de la professió, les relacions institucionals mantingudes, els diferents cursos impartits i les inscripcions realitzades, les orientacions i ofertes laborals gestionades, l’activitat dels  mitjans de comunicació interns del Col·legi així com l’aparició d’aquest en els mitjans externs, els actes organitzats, les dades econòmiques i els sistemes de garantia de la qualitat, entre d’altres informacions.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MEMÒRIA 2009

Share This