Notícies

juliol 02, 2010
L’AJUNTAMENT DE REUS MODIFICA DUES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ A INSTÀNCIES DEL COL·LEGI

El passat 26 de maig, la degana del Col·legi, Anna Parés, va enviar un escrit a l’alcalde de l’Ajuntament de Reus, on demanava la revisió de les bases de les convocatòries de dues places de tècnic/a superior de la Regidoria de Joventut i de tècnic superior en Polítiques Transversals d’mmigració.

La primera exigia com a requisit estar en possessió del títol de llicenciat/da en Antropologia social i cultural o Sociologia i la segona, de llicenciat Dret, Antropologia, Sociologia, Psicologia o Pedagogia, ometent, per tant, els titulats i titulades en Ciències Polítiques i de l’Administració.

No obstant això, les tasques que es detallaven a la definició dels llocs de treball de les  esmentades convocatòries coincidien plenament amb les competències professionals dels politòlegs, motiu pel qual des del Col·legi va ser sol·licitada aquesta revisió.

D’aquesta manera, el passat 16 de juny, el consistori va modificar els requisits previstos pel que fa a les titulacions incloent-hi també la Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració.

Un cop més, doncs, el Col·legi ha complert amb la seva finalitat d’ordenació, representació i defensa de la professió vetllant en tot moment pels interessos del conjunt de la professió.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This