Notícies

desembre 06, 2020
L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL ENCETA LES JORNADES 2020 AMB LA CAMPANYA LA INTERCOL·LEGIAL SUMA
Amb conferències de diferents sectors professionals

En el marc de la campanya La Intercol·legial Suma, diferents col·legis i sectors membres de l’associació organitzen diverses conferències. Demà dijous se centraran en els àmbits de la transparència i el retiment de comptes; la salut i l’atenció a les persones grans i l’ètica professional i el món digital des del punt de vista jurídic. Les jornades son online i gratuïtes.

 

Agenda 2030 i Informació No financera per a Col·legis Professionals – 10.12.20 a les 9.30h del matí. Organitzada per l’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes amb la col·laboració de Red Española del Pacto Mundial [+]
 

L’Atenció a les Persones Grans en l’Àmbit Residencial. Nou Model de Residències – 10.12.20 a les 16h de la tarda. Organitzada per la sectorial de Salut [+]
 

Valors, Ètica Professional i Món Digital – 10.12.20 a les 18,30h de la tarda. Organitzada per la Sectorial Jurídica [+]

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Share This