Notícies

abril 10, 2012
Les empreses catalanes ja poden registrar els seus plans d’igualtat al Departament d’Empresa i Ocupació

Al REGCON es podran registrar:

– Acords sectorials que estableixen els termes i les condicions que han de seguir els plans d’igualtat en les empreses.
– Acords que aprovin plans d’igualtat en les empreses afectades per la negociació col·lectiva sectorial.
– Acords que aprovin plans d’igualtat derivats del conveni col·lectiu d’empresa.
– Acords que aprovin els plans d’igualtat d’empresa que no tinguin conveni col·lectiu propi i que no derivin del que estableix un conveni sectorial.

En el cas dels plans d’igualtat que no es trobin en cap dels supòsits anteriors, el Departament d’Empresa i Ocupació està elaborant una base de dades per inscriure’ls.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This