Notícies

desembre 07, 2014
LES PROPOSTES DEL COLPIS A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

El Parlament està tramitant una proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Atès que la matèria és d’interès professional per a politòlegs i sociòlegs, el col·legi ha elaborat un document de propostes, que va ser inicialment preparat per un grup de col·legiats i col·legiades i , posteriorment, es va difondre al conjunt dels membres del COLPIS per a possibles propostes i suggeriments.

El document definitiu ja ha estat lliurat als grups parlamentaris per al seu estudi i inclusió, en cas que ho considerin convenient.

FITXER ADJUNT

ACCÉS AL DOCUMENT

Share This