Notícies

febrer 10, 2021
LICITACIÓ OBERTA PER A L’ELABORACIÓ DEL BARÒMETRE DEL TERCER SECTOR AMB
Data límit: 12/02

Des de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya hi ha la necessitat de donar continuïtat al Baròmetre territorialitzat del Tercer Sector Social, publicat al 2020, però ampliant-lo als 37 municipis que formen part de l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, l’objectiu de l’encàrrec és l’elaboració d’un estudi que reculli quina és la situació de les entitats socials en relació a l’atenció de les persones usuàries en el context de pandèmia i la relació que tenen les entitats socials amb les administracions locals per fer front a la COVID-19.

 

Podran optar a l’adjudicació del present contracte les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat per desenvolupar un projecte d’aquestes característiques. L’òrgan de contractació és la Taula del Tercer Sector, que té plena capacitat per a contractar amb tercers.


El pressupost màxim és de 12.000 euros (impostos inclosos). La data final d’entrega de l’informe serà el 30 de novembre de 2021.


El termini de presentació d’ofertes i de la documentació finalitzarà el 12 de febrer de 2021. Caldrà enviar-les a: pcasanueva@tercersector.cat

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This