Notícies

juny 06, 2016
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE 2015
Ja te la pots descarregar!

En el document hi podreu consultar el nombre i el nom dels nous col·legiats i col·legiades, les accions dutes a terme en defensa i  representació de la professió, les relacions institucionals mantingudes, els diferents cursos impartits i les inscripcions realitzades, les orientacions i ofertes laborals gestionades, l’activitat dels mitjans de comunicació interns del Col·legi així com l’aparició d’aquest en els mitjans externs, els actes organitzats, les dades econòmiques i els sistemes de garantia de la qualitat, entre d’altres informacions.

A tall de resum, durant l’any 2015 es varen incorporar amb nosaltres 101 nous col·legiats i col·legiades, vàrem impartir 11 cursos de formació continuada a 133 alumnes. La nostra borsa de treball va acollir 430 ofertes laborals (un 30% més que l’any anterior, durant el qual se’n publicaren 320). El nostre web va rebre més de 80.000 visites al llarg de l’any, els nostres seguidors a Twitter van arribar gairebé als 2.374 i vàrem estrenar presència a Facebook i LinkedIn. Centenars de persones varen participar en les diverses activitats que vàrem organitzar al llarg de l’any, destacant-hi sobretot els debats postelectorals i les sessions de presentació del Col·legi en diverses universitats catalanes.

ENLLAÇ D’INTERÈS

DESCARREGA’T LA MEMÒRIA

Share This