Notícies

febrer 08, 2010
MODIFICADES DUES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ A INSTÀNCIES DEL COL·LEGI

El passat 13 de gener, la degana del Col·legi, Anna Parés, va enviar un escrit a l’alcalde de l’Ajuntament de Ripollet, on demanava la revisió de les bases per a la convocatòria de dues places de tècnic/a d’Atenció a la Dona i Diversitat Ciutadana i de Mediador/a de Ciutadania. Aquestes exigien com a requisit estar en possessió del títol de diplomat en Educació Social, o bé llicenciat en Pedagogia, Psicologia, Sociologia o Dret, ometent per tant els titulats i titulades en Ciències Polítiques i de l’Administració.

No obstant això, les tasques que es detallaven a la definició dels llocs de treball de les  esmentades convocatòries coincidien plenament amb les competències professionals dels politòlegs, motiu pel qual des del Col·legi va ser sol·licitada aquesta revisió.

D’aquesta manera, el passat 1 de febrer, la Junta de Govern del Consistori va modificar els requisits previstos pel que fa a les titulacions incloent-hi també la Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració.

Un cop més, doncs, el Col·legi ha complert amb la seva finalitat d’ordenació, representació i defensa de la professió vetllant en tot moment pels interessos del conjunt de la professió.

Share This