Notícies

abril 16, 2010
MODIFICADES LES BASES D’UNA CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA A L’AJUNTAMENT DE COLLBATÓ A INSTÀNCIES DEL COL·LEGI

El passat 14 de gener, la degana del Col·legi, Anna Parés, va enviar un escrit a l’alcalde de l’Ajuntament de Collbató, on demanava la revisió de les bases per a la convocatòria d’una plaça de tècnic/a mig de gestió. Aquestes exigien com a requisit estar en possessió del títol de diplomat en Empresarials o bé Turisme, ometent, per tant, els titulats i titulades en Ciències Polítiques i de l’Administració i Sociologia.

No obstant això, les tasques que es detallaven a la definició del lloc de treball coincidia plenament amb les competències professionals dels politòlegs i dels sociòlegs, motiu pel qual des del Col·legi es va sol·licitar la revisió de les bases de l’esmentada convocatòria.

D’aquesta manera, el passat 12 d’abril, la Junta de Govern Local va procedir a esmenar els requisits previstos pel que fa a les titulacions incloent-hi també les Llicenciatures en Ciències Polítiques i de l’Administració i Sociologia.

Un cop més, doncs, el Col·legi ha complert amb la seva finalitat d’ordenació, representació i defensa de la professió vetllant en tot moment pels interessos del conjunt de la professió.

Share This