Notícies

octubre 21, 2009
MODIFIQUEN UNA CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA A INSTÀNCIES DEL COL·LEGI
Consell Comarcal de Les Garrigues

El Col·legi va dirigir una carta al president del Consell Comarcal de Les Garrigues, el passat 14 d’octubre, on demanava la revisió de l’esmentada convocatòria, al no contemplar aquesta entre els requisits per accedir a la plaça la titulació en Ciències Polítiques i/o en Sociologia.

 

Segons la descripció del lloc de treball d’aquesta convocatòria, les competències requerides coincidien plenament amb les aptituds professionals dels nostres titulats i titulades. En virtut d’això, el Consell Comarcal ha  rectificat les seves bases. El termini per a inscriure’s en aquesta convocatòria finalitzarà el pròxim 30 d’octubre.

 

Share This