Notícies

març 18, 2015
MODIFIQUEN UNA CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA A INSTÀNCIES DEL COL·LEGI
Àrea de Processos Electorals i Consultes Electorals

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha acceptat, a instàncies del Col·legi, proposar a la Comissió Tècnica de la Funció Pública eliminar la llicenciatura en Dret com a requisit de provisió per a l’accés. Així mateix, s’incorporaran en la descripció en l’Àrea de Processos Electorals i Consultes populars el grau o la llicenciatura en dret i/o ciències polítiques i de l’administració i sociologia com a titulacions convenients per a l’accés.

 

Share This