Notícies

març 03, 2010
MÒDULS D’ESPECIALITZACIÓ DEL POSTGRAU EN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL

Aquests mòduls es centraran en tres elements de màxima importància pel desenvolupament dels territoris: 1) Regeneració urbana; 2) Dinamització de l’activitat empresarial; i 3) Mercat de treball i Estat del Benestar.

El Postgrau dóna l’oportunitat que, a banda dels alumnes del programa d’estudis, altres professionals de l’àmbit del desenvolupament local que treballen en ens locals, puguin especialitzar-se en alguna d’aquestes tres àrees.

El mòdul de Regeneració Urbana tracta les eines estratègiques necessàries per a la gestió d’aquests processos tant des del punt de vista urbanístic com social. En el pla normatiu i legislatiu, es treballarà en profunditat la “Llei de barris” en relació a la seva organització, els destinataris i actors que hi intervenen, i els diferents projectes que se’n deriven. També s’inclouran experiències d’altres territoris d’àmbit estatal, europeu i internacional.

L’equip docent que participa en el curs està compost per: Jordi Borja (urbanista i sociòleg), Oriol Nel·lo (Secretari de Planificació Territorial de la Generalitat), Carme Trilla (Secretaria d’Habitatge de la Generalitat), Marçal Tarragó (consultor especialitzat en comerç urbà), Zaida Muxí (Arquitecte i professora de la UPC), Mª Jesús Mier (Subdirectora gral. d’Arquitectura de la Generalitat), Joan Josep Berbel (Director del Servei d’Ocupació de Catalunya), Mateo Hernando (Responsable de l’Àrea de Desenvolupament Local del Servei d’Ocupació de Catalunya).

El mòdul de Dinamització de l’Activitat Empresarial dóna a conèixer els factors clau, les competències i els instruments necessaris per donar suport al teixit empresarial des de la perspectiva dels serveis locals envers les empreses ubicades al territori. Es donaran a conèixer les fonts d’informació, els recursos i els àmbits d’actuació per millorar la competitivitat de les empreses. Prèviament s’aprofundirà en l’estudi i la diagnosi del territori com a eix fonamental per planificar la tipologia d’accions i serveis a oferir

L’equip docent que participa en el curs està compost per: Joan Tugores (Catedràtic d’Economia de la UB), Joan Campreciós (Coordinador del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona),  Joan Majó (Exministre d’Indústria i expert de la UE en Telecomunicacions i Informàtica),  Dolors Paniagua (ACCIÓ. Generalitat de Catalunya),  Begoña Arrizabalaga (CMA Consultors),  Jordi Santolaria (CMA Consultors),  Joan Miquel Hernández (Responsable de l’Observatori de Prospectiva Industrial de la Generalitat) i Conrad Solé (Gerent de la MIDIT i d’IDETSA).

El mòdul de Mercat de Treball i Estat del Benestar vol aprofundir en els aspectes essencials relacionats amb el mercat de treball i les relacions laborals en l’actual context econòmic. Es planteja el coneixement dels elements de l’anàlisi econòmica, així com de l’evolució, les característiques i els principals problemes associats als mercats de treball.

L’equip docent que participa en el curs està compost per:  Jose Adelantado (Professor del Dept. de Sociologia de la UAB), Albert Recio (Professor del Dept. Economia Aplicada de la UAB),  Raúl Ramos (Professor d’Economia Aplicada de la UB),  Joan A. Alujas (Professor del Dept. Política Econòmica i Estructura Política Mundial de la UB) i Sara Moreno (Professora del Dept. Sociologia de la UAB).

Els mòduls tenen una durada de 40 hores lectives cadascun (5 crèdits ETCS) i es desenvoluparan del 22 d’abril a l’1 de juliol, els dijous de 15.00 a 19.00 hores.

Per ampliar la informació sobre el programa de continguts de cadascun dels cursos podeu consultar l’apartat de formació continuada (àrea de desenvolupament local) de la web del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This