Notícies

gener 23, 2012
NOU ACCÉS AL BANC DE DADES DEL CENTRE D’INVESTIGACIONS SOCIOLÒGIQUES

El CIS manté una línia estratègica de posada a disposició dels usuaris les dades i informació custodiada al seu Banc de Dades. El Centre ha treballat en aquest sentit en col·laboració amb altres institucions i de l’experiència obtinguda sorgeix un nou accés a les dades, al que ja es pot accedir des de la pàgina web del Centre a la secció corresponent a Banc de Dades, en l’enllaç “Accés a dades del Banc de dades” o bé directament en: http://datosbd.cis.es/ciswebconsultas/main.htm

Amb aquesta nova eina, que posa en obert les bases de dades del Banc de Dades, els usuaris de la pàgina Web del CIS podran accedir mitjançant una interfície de cerques a la informació sobre cada estudi, als seus qüestionaris i preguntes, els seus dissenys mostrals i, en una bona part dels casos, als valors de les variables. També es podran buscar Sèries Temporals que el CIS ha construït al llarg d’aquests anys amb les preguntes realitzades en les enquestes.

Segons el director del Banc de Dades del Centre d’Investigacions Sociològiques, aquesta aplicació està en una fase experimental i neix intencionadament simple, oberta a millores i amb el propòsit d’anar afegint prestacions en successives revisions, com a resposta a l’experiència dels usuaris.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This