Notícies

setembre 20, 2010
NOU CURS: “INVESTIGACIÓ PER ENQUESTA”
ÚLTIMS DIES DE MATRÍCULA!

L’objectiu del curs és aprofundir en el coneixement de la metodologia d’enquesta a dos nivells:

-El procés global de recerca: conèixer les motivacions i els objectius d’aquesta metodologia, la interrelació amb altres metodologies, les entitats que les posen en marxa, els públics objecte d’estudi, la qualitat del disseny i l’execució, les eines tecnològiques a disposició, les possibilitats d’anàlisi i aprofitament de la informació.

-Les característiques de disseny concretes  de cada fase: tipus d’enquestes, mostreig, formularis, tipus de preguntes, anàlisi de la informació: codificació, tabulació, anàlisi multivariable…

Aquest curs s’impartirà del 19 d’octubre al dia 9 de novembre, dimarts i dijous, de 18 a 21 hores.

El període de matriculació finalitza el pròxim 13 d’octubre.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This