Notícies

maig 21, 2010
NOVA OFERTA FORMATIVA PER A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS/DES
Del 14 de juny al 23 de desembre de 2010

L’oferta formativa d’aquest any correspon a dues àrees: l’una, sobre informació, promoció i desenvolupament turístic i, l’altra, sobre consultoria empresarial.

1) ÀREA D’INFORMACIÓ, PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC:

– Desenvolupament del turisme alternatiu. Ecoturisme.
Del 14 de juny al 8 de juliol de 2010.

– Inventari i catàleg dels recursos turístics.
Del 28 de juny al 14 de juliol de 2010.

– Gestió de la qualitat i gestió mediambiental.
Del 12 al 27 de juliol de 2010.

– Informàtica aplicada al desenvolupament turístic.
Del 15 al 29 de juliol de 2010.

– Evolució del turisme, planificació turística i ordenació territorial.
Del 30 de setembre al 19 d’octubre de 2010.

– Investigació de mercats turístics. La comercialització del territori i dels productes turístics.
Del 20 d’octubre al 12 de novembre de 2010.

– La legislació aplicada. Normatives i actuacions sobre les subvencions. Planificació de la seguretat i higiene en el treball.
Del 15 de novembre al 2 de desembre de 2010.

– Creació d’empreses en el marc del desenvolupament turístic: anàlisi i valoració de projectes.
Del 3 al 23 de desembre de 2010.

2) ÀREA DE CONSULTORIA EMPRESARIAL:

– Emprenedoria i iniciativa emprenedora.
Del 13 al 29 de setembre de 2010.

Podeu consultar el tríptic de la formació subvencionada fent click aquí.

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This