Notícies del Col·legi

OBERTA LA V EDICIÓ DEL PREMI MIQUEL CAMINAL I ANNA ALABART ALS MILLORS TFG DE CIÈNCIA POLÍTICA I DE SOCIOLOGIA 2022

El Colpis obre la cinquena edició dels Premis Miquel Caminal i Anna Alabart als millors Treballs de Final de Grau en Ciència Política i de l’Administració, Gestió i Administració Pública, Sociologia, Relacions Internacionals, Seguretat i Filosofia, Política i Economia. 

L’objectiu d’aquest premi, del qual encetem ja la cinquena edició, és identificar i reconèixer el talent emergent.

Per a participar en el Premi, caldrà que els estudiants interessats facin arribar al Colpis (electrònicament, a través del correu colpis@colpis.cat) el seu TFG junt amb una fitxa identificatòria emplenada -adjunta a aquesta notícia-. En el treball no han de constar les dades de l’alumne/a participant (aquestes únicament han d’aparèixer a la fitxa que l’ha d’acompanyar), sinó només el títol del treball.


El termini de recollida de treballs comprendrà des del dia 23 de maig fins el 28 de juliol de 2022.
Un cop transcorregut el període de recollida de TFGs candidats, des del Colpis es farà una primera selecció per tal de triar 5 finalistes de la branca de ciència política i 5 de la de sociologia. Els TFG preseleccionats seran revisats per un jurat qualificat (format per personalitats de l’àmbit de la ciència política i de la sociologia), que atorgarà un primer premi i fins a un màxim de 3 accèssits en cada categoria.

Els criteris en base als quals s’avaluaran els treballs candidats inclouran aspectes com l’originalitat i/o rellevància del tema o del plantejament adoptat, l’aportació nova que el treball pot suposar per a les nostres disciplines, la capacitat de redacció, el rigor i bon fer acadèmic.

FITXA IDENTIFICATÒRIA

BASES DEL PREMI

Últimes notícies

EUGÈNIA BRETONES COMPAREIX EN UNA PONÈNCIA AL SENAT

EUGÈNIA BRETONES COMPAREIX EN UNA PONÈNCIA AL SENAT

La col·legiada Eugènia Bretones compareix en una ponència al Senat per parlar sobre l’estudi de l’impacte de gènere de la crisi de la Covid19. Durant la sessió al Senat es va presentar també una declaració del Colpis i diverses propostes per a afrontar l’impacte de la Covid19 amb perspectiva de gènere.

read more
Share This