Notícies del Col·legi

OBERTA LA V EDICIÓ DEL PREMI MIQUEL CAMINAL I ANNA ALABART ALS MILLORS TFG DE CIÈNCIA POLÍTICA I DE SOCIOLOGIA 2022

El Colpis obre la cinquena edició dels Premis Miquel Caminal i Anna Alabart als millors Treballs de Final de Grau en Ciència Política i de l’Administració, Gestió i Administració Pública, Sociologia, Relacions Internacionals, Seguretat i Filosofia, Política i Economia. 

L’objectiu d’aquest premi, del qual encetem ja la cinquena edició, és identificar i reconèixer el talent emergent.

Per a participar en el Premi, caldrà que els estudiants interessats facin arribar al Colpis (electrònicament, a través del correu colpis@colpis.cat) el seu TFG junt amb una fitxa identificatòria emplenada -adjunta a aquesta notícia-. En el treball no han de constar les dades de l’alumne/a participant (aquestes únicament han d’aparèixer a la fitxa que l’ha d’acompanyar), sinó només el títol del treball.


El termini de recollida de treballs comprendrà des del dia 23 de maig fins el 28 de juliol de 2022.
Un cop transcorregut el període de recollida de TFGs candidats, des del Colpis es farà una primera selecció per tal de triar 5 finalistes de la branca de ciència política i 5 de la de sociologia. Els TFG preseleccionats seran revisats per un jurat qualificat (format per personalitats de l’àmbit de la ciència política i de la sociologia), que atorgarà un primer premi i fins a un màxim de 3 accèssits en cada categoria.

Els criteris en base als quals s’avaluaran els treballs candidats inclouran aspectes com l’originalitat i/o rellevància del tema o del plantejament adoptat, l’aportació nova que el treball pot suposar per a les nostres disciplines, la capacitat de redacció, el rigor i bon fer acadèmic.

FITXA IDENTIFICATÒRIA

BASES DEL PREMI

Últimes notícies

COL·LOQUI AMB LA CÈLEBRE POLITÒLOGA NORD-AMERICANA JANE MANSBRIDGE

COL·LOQUI AMB LA CÈLEBRE POLITÒLOGA NORD-AMERICANA JANE MANSBRIDGE

El 28 de febrer de 2022 el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya va tenir l’oportunitat, gràcies a l’editorial Gedisa, de mantenir un interessant col·loqui amb la cèlebre politòloga nord americana, la Dra. Jane Mansbridge, amb motiu de la publicació del seu llibre ‘Democracia. Amistad y pugna’, editat per Gedisa.

read more
EL COLPIS ES REUNEIX AMB L’HONORABLE CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA, LA SRA. LAURA VILAGRÀ

EL COLPIS ES REUNEIX AMB L’HONORABLE CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA, LA SRA. LAURA VILAGRÀ

El passat 29 de març el degà, Jordi Pacheco; el director, Antoni Biarnés; el responsable de la Comissió de Gestió Pública, Josep Oller, i Montse Perals, de la Junta del Colpis, van assistir a una reunió amb l’Honorable Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Laura Vilagrà, a qui se li va fer entrega del seu carnet de col·legiada, en la seva qualitat de politòloga.

read more
Share This